Câu đối viếng nhà báo-nhà văn Trần Đĩnh

Hà Sĩ Phu

Ghi chú:

- “Đèn cù” và “Bất khuất” là 2 tác phẩm ỏ 2 thời kỳ khác nhau của Trần Đĩnh.
- Trần Đĩnh có nhiều duyên và nợ với những “Sự thật” và tờ báo Sự thật.
Xin đọc thêm các bài
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%A9nh
https://www.vinadia.org/den-cu-tran-dinh/phan-tan-hai-gioi-thieu
https://ladigi.vn/tran-dinh-la-gi-chi-tiet-ve-tran-dinh-moi-nhat-2021

H.S.P.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn