19/04/2017

Một nghị đinh sai trái không thể chấp nhận!

Ông Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Mới đây Bộ Công an CSVN đã soạn thảo lần 2 nghi định của Chinh phủ cấm sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị mà theo họ nó sẽ gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Tuy mới là soạn thảo, nhưng nghi định này đã gây sư phản ứng mạnh mẽ không đồng thuận với một số điều qui định là vi hiến, vi pham quyền của công dân trong đó có quyền tác nghiêp của nhà báo, luật sư.

Từ Hà Nôi, ông Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành như sau:

(YouTube PV ông Quang A)

https://www.youtube.com/watch?v=jOtwdppBvGU

Nhà báo Trần Quang Thành gửi BVN