29/10/2010

Tư liệu: Chuyện khai thác bauxite sẽ không dừng lại ở Tây Nguyên

image

 

ông văn dưới đây cho thấy ngoài địa bàn Tây Nguyên, việc nghiên cứu khai thác bauxite đang được các cơ quan chức năng tiến hành ở (nhiều?) địa phương khác nữa.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

clip_image004