18/01/2011

Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Ông Phạm Khôi Nguyên nói như rồng leo làm như mèo mửa

Bùi Như Thủy

image Ông Phạm Khôi Nguyên nói: “ Luật đất đai từ năm 1987 đến nay đã sửa 5 lần trung bình 4 năm lại sửa. Tại sao vẫn không ổn, sửa rồi mà vẫn ái nam, ái nữ lơ lửng không thực tiễn”.

Ông Phạm Khôi Nguyên làm: Ông đã giúp Chính phủ - ban hành 11 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 (Bình quân một năm ban hành 2 Nghị định). Hàng trăm văn bản hướng dẫn, các loại văn bản khoảng 800 trang giấy... ai biết đâu mà mò, tìm đọc. Kết quả thanh tra đất đai ở đâu cũng có sai phạm. Số người khiếu kiện về đất đai ngày càng tăng.

Ông Phạm Khôi Nguyên 5 lần hứa để lừa Quốc hội, lừa dân. Hứa năm 2008 sẽ sửa đổi Luật đất đai lúc thì năm 2009, lúc thì 2010, lúc thì 2011. Đến nay thì lại hứa đến giai đoạn 2011 - 2015 sẽ hoàn thiện bộ Luật đất đai đầy đủ.

Ở đời không cái dại nào giống cái dại nào hay ông ngán không muốn ăn lộc nước nữa. Ông Bộ trưởng lại lỡ mồm khai với báo Pháp luật ngày 28-12-2010 cũng phải “tặc lưỡi mang 14 triệu đồng nhờ Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội lo lót cho cán bộ cấp dưới để được cấp sổ đỏ (nhà bên nộp sổ đỏ là 3 triệu đồng).

Thế mà ông Phạm Khôi Nguyên vẫn đang cãi chầy cãi cối về sự an toàn việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và việc đem đất biên giới cho người nước ngoài thuê ...

Ai tín nhiệm ông Nguyên thì tùy, còn em thì em sợ ông Nguyên lắm!

BNT

18 Phạm Bá Trực - Hải Phòng

Điện thoại: 031.3745961

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN