05/06/2011

Trái Tim Việt Nam

Tác giả: Tuấn Khanh

Em có yêu không, tuổi xuân thờ ơ?

Vui sống vô tri cứ như cầm thú

Không hay chung quanh nỗi đau con người

Miệt mài ca hát, đói khát niềm tin

Em có hay không trái tim Việt Nam

Qua bao đau thương vẫn nguyên lẽ sống

Có rớt nước mắt vẫn ngẩng cao đầu

Người người chia sớt để qua bể dâu

Nếu có chết ngày mai

Chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do

Hãy nắm chặt bàn tay

Để gieo mầm sống ước mơ ngày mai

Việt Nam phải vẹn nguyên

Không thẹn cùng tổ tiên

Em có nghe không, nước non Việt Nam

Rên siết phân ly trong tay kẻ gian

Hãy cất tiếng nói để mãi lưu truyền

Lời thề giữ lấy nước Nam vẹn nguyên

Youtube.com