05/06/2011

Nếu tôi nói

Trường Giang

nếu tôi nói tôi là người Việt Nam

đất nước tôi sẽ là hình chữ S

có ải Nam Quan, Nguyễn Trãi ngồi khóc

nhớ thương cha bị giặc bắt gông cùm

Biển Đông mênh mông hàng triệu triệu hecta

có Hoàng Sa và có cả Trường Sa

nếu tôi nói Hoàng Sa của Trung Quốc

tôi được khen và được ủng hộ

được rước đuốc Olympic chạy quanh thành phố

cùng hiệp sức vỗ tay mừng "đàn anh"

ô nhục!

và từ nay tôi không còn sợ tù sợ ngục

nhưng 85 triệu dân Việt Nam sẽ nguyền rủa tôi ngu

và chê tôi có mắt cũng như mù! 

nếu tôi nói ủng hộ Trung Quốc

tôi vô tình hiến đảo Hoàng Sa

và dâng cả Trường Sa cho giặc Tàu phía Bắc...

còn chính tôi là kẻ thù dân tộc

đáng băm thây cho lũ chó tham tàn

đáng tru di tam tộc chẳng là oan

đáng đào mồ tổ tiên

tẩm xăng thiêu hài cốt

đổ cầu tiêu cho đáng tội ngu đần

đẻ tôi ra không xứng đáng là dân

vì ham danh mà bán dần Tổ quốc

nếu tôi nói Trung Quốc là anh em

tôi được khen là hiểu biết

chịu cúi đầu thần phục trước đàn anh!

Lý Thường Kiệt tức giận trợn mắt xanh

Hưng Đạo Vương bực mình vung nhát kiếm

còn Quang Trung trống giục thúc liên hồi

đêm thao thức tôi không sao ngủ được

tôi oán trách mình là đồ nhu nhược

hám lợi danh mà quên nước quên nhà

quên tổ tiên và quên cả ông cha

quên lịch sử hàng ngàn năm chống giặc

tôi đáng trách

nghe tim mình lở loét

nổi cơn gào quặn thắt cả ruột gan

tôi phải thét:

Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

T. G.

 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.