11/09/2011

Kiến nghị về bản thông báo cấm biểu tình

Địa chỉ tiếp nhận ký tên vào Kiến nghị về bản thông báo cấm biểu tình
Kính gởi quý bạn đọc và bà con xa gần,

Ngày 18/8/2011  Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội có ra một thông báo không số, không có người ký, không có căn cứ Pháp luật, yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát trên địa bàn Hà Nội, và đưa ra một số nhận định sai lệch.

Một số anh chị em chúng tôi đã phối hợp khởi thảo một Kiến nghị phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp.

Để kịp thời, bản Kiến nghị này đã được gửi đến ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an, ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp và công bố với 25 chữ ký ban đầu.

Nếu quý bạn đọc và bà con tán thành và tự nguyện ghi danh vào bản Kiến nghị phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp, xin vui lòng gửi thư về địa chỉ: nguyenxuandienblog@gmail.com, sẽ có người thâu nhận và lên danh sách. Kính mong quý vị ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail. Rất mong quý vị cố gắng ghi tiếng Việt có dấu để giúp cho việc lên danh sách đỡ nhầm lẫn.

Những thư đã gởi đến đang ký ở địa chỉ của Bauxite Việt Nam thì không cần gởi lại nữa, chúng tôi sẽ trân trọng đưa lên đầu danh sách.

Xin trân trọng chuyển lời cảm ơn chân thành của Nhóm soạn thảo đến toàn thể bạn đọc và bà con xa gần.

Nhóm soạn thảo Kiến nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

******

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

(Về việc Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội

cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp)

Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Đồng kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Chúng tôi, những người biểu tình và ủng hộ biểu tình chống việc Trung quốc gây hấn tại biển Đông, ký tên dưới đây, căn cứ Điều 53 Hiến pháp 1992 (công dân có quyền kiến nghị đến cơ quan nhà nước), xin gửi đến Quý vị Kiến nghị với những nội dung sau đây:

Ngày 18/08/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội có thông báo không số, không có người ký, không có căn cứ Pháp luật. Theo thông báo này, yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát trên địa bàn Hà Nội, và đưa ra một số nhận định sai lệch. Chúng tôi kịch liệt phản đối thông báo này vì:

1. Thông báo này trái Pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm. Thông báo này không có hiệu lực pháp lý.

2. Thông báo này đã cản trở một quyền công dân được Hiến pháp qui định và đảm bảo: Quyền biểu tình (theo điều 69 Hiến pháp 1992).

3. Thông báo này trái với tuyên bố trước đó của một Ủy viên UBND TP Hà Nội: không chủ trương đàn áp người biểu tình yêu nước (Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công An TP Hà Nội, ngày 02/08/2011).

4. Thông báo này cho rằng biểu tình tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô…Thực tế những cuộc biểu tình tự phát đều diễn ra ôn hòa trật tự, là hình ảnh đẹp về lòng yêu nước của công dân Việt Nam giữa Thủ đô Hà Nội được bạn bè Quốc tế ghi nhận, dư luận Quốc tế đánh giá cao.

5. Chúng tôi khẳng định không một thế lực thù địch nào của nước Việt Nam có thể lợi dụng lòng yêu nước của chúng tôi, như suy diễn trong thông báo này. Yêu cầu làm rõ ý mập mờ có tính chất chụp mũ rất nguy hiểm rằng những cuộc biểu tình yêu nước của quần chúng có liên quan tới "các thế lực chống đối nhà nước" trích thông báo: "Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô."?

6. Những người ký tên Kiến nghị yêu cầu làm rõ ai, bộ phận nào trong Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội quyết định ra thông báo này?

Để đảm bảo thực hiện một quyền công dân cho những người yêu nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị Quý vị xem xét lại nội dung và tính pháp lý của thông báo trên, và hủy bỏ ngay lập tức thông báo này vì trái Hiến pháp và không có căn cứ pháp luật.

Những người ký tên vào Kiến nghị Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp

Nguyễn Trọng Vĩnh

Nguyễn Quang A

Nguyên Ngọc

Ngô Đức Thọ

Nguyễn Huệ Chi

Chu Hảo

Lê Đăng Doanh

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Lân Thắng

Nguyễn Chí Tuyến

Phạm Văn Chính

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Vũ Vỹ

Vương Toàn Thức

Trịnh Kim Tiến

Nguyễn Tiến Nam

Lê Dũng

Lê Hồng Hạnh

Vũ Triệu Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Đức

Vũ Quốc Ngữ

Lê Hùng

Ngô Duy Quyền

Lã Việt Dũng

Trịnh Hữu Long

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

DANH SÁCH CÔNG DÂN KÝ KIẾN NGHỊ

(Về việc Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBND TP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp)

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp

Nơi cư trú

1.

Nguyễn Trọng Vĩnh

Thiếu tướng, 96 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc

Hà Nội

2.

Nguyễn Quang A

 

Hà Nội

3.

Nguyên Ngọc

Nhà văn

 

4.

Ngô Đức Thọ

 

Hà Nội

5.

Nguyễn Huệ Chi

 

Hà Nôi

6.

Chu Hảo

 

Hà Nội

7.

Lê Đăng Doanh

 

Hà Nội

8.

Nguyễn Xuân Diện

 

Hà Nội

9.

Nguyễn Lân Thắng

 

Hà Nội

10.

Nguyễn Chí Tuyến

 

Hà Nôi

11.

Phạm Văn Chính

 

Hà Nội

12.

Nguyễn Anh Tuấn

 

Hà Nội

13.

Nguyễn Vũ Vỹ

 

Hà Nội

14.

Vương Toàn Thức

 

Hà Nội

15.

Trịnh Kim Tiến

 

Hà Nôi

16.

Nguyễn Tiến Nam

 

Hà Nội

17.

Lê Dũng

 

Hà Nội

18.

Lê Hồng Hạnh

 

Hà Nội

19.

Vũ Triệu Bảo Ngọc

 

Hà Nội

20.

Nguyễn Chí Đức

 

Hà Nôi

21.

Vũ Quốc Ngữ

 

Hà Nội

22.

Lê Hùng

 

Hà Nội

23.

Ngô Duy Quyền

 

Hà Nội

24.

Lã Việt Dũng

 

Hà Nội

25.

Trịnh Hữu Long

 

Hà Nội

26.

Đặng Bích Phượng

 

Hà Nội

27.

Bùi Thị Minh Hằng

 

Vũng tàu

28.

Nguyễn Hùng Sơn

 

Hà Nôi

29.

Nguyễn Trọng Thủy

 

Hà Nội

30.

Bùi Quang Minh

 

Hà Nội

31.

Nguyễn Quang Thạch

 

Hà Nội

32.

Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Hà Nội

33.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kiến trúc sư

Hà Nội

34.

Lê Mạnh Hùng

 

Hà Nội

35.

Hoàng Thị Hà

 

Hà Nội

36.

Đỗ Thị Vân Anh

 

Hà Nội

37.

Lê Ngọc Anh

 

Hà Nội

38.

Hoàng Cường

 

Vũng tàu

39.

Đình Bảo

 

Hà Nôi

40.

Nguyễn Việt Hưng

 

Hà Nội

41.

Vũ Thị Hội

 

Hà Nội

42.

Trần Quốc Túy

 

Hà Nội

43.

Lê Hoài Văn

 

Hà Nội

44.

Phan Tất Thành

 

Hà Nội

45.

Nguyễn Phú Hải

 

Hà Nội

46.

Lê Quốc Quân

Luật sư

Hà Nội

47.

Nguyễn Lê Hùng

 

Hà Nội

48.

Lưu Trọng Đức

 

Hà Nội

49.

Nguyễn Minh Chính

 

Vũng tàu

50.

Nguyễn Hoàng Đức

 

Hà Nôi

51.

Nguyễn Đăng Quang

Đại tá công an nhân dân, Cán bộ hưu trí

Hà Nội

52.

Phạm Xuân Nguyên

Nhà văn

Hà Nội

53.

Vũ Ngọc Tiến

Nhà văn

Hà Nội

54.

Nguyễn Đức Mậu

 

Hà Nội

55.

Dương Tường

Nhà thơ, dịch giả

Hà Nội

56.

Phạm Toàn

Nhà giáo

Hà Nội

57.

Nguyễn Thu Nguyệt

Giảng viên hưu trí

TP Hồ Chí Minh

58.

Trương Minh Tịnh

 

Úc

59.

Nguyễn Thị Từ Huy

Giảng viên

TP HCM

60.

Nguyễn Công Dinh

 

Bình Dương

61.

Võ Thành Quốc

Nhân viên văn phòng

TP HCM

62.

Tô Oanh

Giáo viên hưu trí

Bắc Giang

63.

Nguyễn Đình Ánh

Nhân viên văn phòng

Hà Nội

64.

Khuất Hải Đăng Khoa

Sinh viên

TP HCM

65.

Nguyễn Thanh Ý

Cán bộ thư viện nghỉ hưu

Bắc Giang

66.

Nguyễn Tiến Đạt

Tốt nghiệp phổ thông

Bắc Giang

67.

Nguyễn Nguyên Khải

Công dân Việt Nam

Hải Phòng

68.

Võ Hữu An Khương

Sinh viên

USA

69.

Bùi Anh Tuấn

Phó phòng kế toán

 

70.

Trần Tửu Thi

HỌA SĨ

 

71.

Bùi Phan Thiên Giang

Chuyên viên máy tính

TP HCM

72.

Lê Phú Lâm

Cử nhân Điện tử - Viễn thông

Nam Định

73.

Phan Quốc Tuyên

 

Thuỵ Sĩ

74.

Nguyễn Hải Đăng

KD phần mềm

Hà Nội

75.

Nguyễn Đức Trường Giang

Giáo viên

Hà Nam

76.

Nguyễn Văn-Hòa

Kỹ sư Năng lượng Điện

Germany

77.

Uông Đình Đức

 

TP HCM

78.

Phạm Thị Thanh Nhã

Viên chức

TP HCM

79.

Trần minh Thảo

Viết văn

Lâm Đồng

80.

Nguyễn Cảnh Hoàn

Cử nhân Hóa

Germany

81.

Lê Khánh Hùng

TS Công nghệ thông tin

Hà Nội

82.

Nguyễn Quốc Ân

Dược sỹ (đã nghỉ hưu)

Hà Nội

83.

Phan Công Nguyên

Nhân viên kinh doanh

TP HCM

84.

Lê Hồng Hà

Công nhân

USA

85.

Đặng Trường Lưu

Hoạ sĩ, nhà Phê bình Mỹ thuật

Hà Nội

86.

Nguyễn Hồng Khoái

 

Hà Nội

87.

Đào Thùy Dương

Nhân viên VP

Hà Nội

88.

Nguyễn Văn Cung

Nhạc sĩ, Thượng tá

Hà Nội

89.

Nguyen cong Duc

Ky su dien tu

USA

90.

Bùi Quang Thắng

Thạc sỹ QTKD

Hà Nội

91.

TĨNH XUYÊN

Nhà báo

TÂY NGUYÊN

92.

Đặng Thị Hảo

Viện Văn học

Hà Nội

93.

Minh Trình Nguyen

Nguyen Nghien cuu vien Vien Mac Le Nin Hà Nội

Germany

94.

Thi Bich Hang Nguyen

Cuu HS Cung Thieu Nhi Ha Noi

Germany

95.

Phạm Xuân Yêm

Giám đốc Nghiên cứu, CNRS và Đại học Paris VI, Pháp

Pháp

96.

Phạm Thị Minh Châu

Giáo sư, Đại học Paris

Pháp

97.

Phạm Xuân Huyên

Giáo sư, Institut Universitaire de France, Paris

Pháp

98.

Phạm Hạc Yên Thư

Trưởng phòng Dược, Bệnh viện Orsay

Pháp

99.

Dương Văn Minh

Nhân viên bán hàng

Đồng Nai

100.

Nguyễn Văn Hùng

Công chức

Ninh Thuận

101.

Phạm Duy Hiển

Kĩ sư (về hưu), dịch sách

Vũng Tàu

102.

Nguyễn Hòa Bình

 

TP HCM

103.

NGUYỄN ĐẮC DIÊN

Bác sĩ

TP HCM

104.

Nguyễn Thái Hòa

 

USA

105.

Ngô Thúc Lanh

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân đã nghỉ hưu

Hà Nội

106.

Hà Văn Thùy

Nhà nghiên cứu văn hóa

TP HCM

107.

Lê Hoàng Lan

Cán bộ về hưu

Hà Nội

108.

Nguyễn Tường Thụy

 

Hà Nội

109.

HUỲNH VĂN DUNG

Kiến trúc sư

TP HCM

110.

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Nghiên cứu viên văn hóa

TP HCM

111.

Hàn Quang Vinh

Kỹ sư Tin học

Hà Nội

112.

Phạm Thanh Sơn

Kinh doanh

Hà Nội

113.

Nguyễn Văn San

 

Hà Nội

114.

Phan thế Vấn

Bác sĩ

TP HCM

115.

Nguyễn Quang Tấn

Giáo viên

TP HCM

116.

Hồ Quang Huy

Kỹ sư đường sắt

Khánh Hòa

117.

Bùi Trúc Linh

Viết báo tự do

TP HCM

118.

Phạm Hồng Sơn

Bác sỹ

Hà Nội

119.

Nguyễn Tiến Luận

 

Đồng Nai

120.

Lương Huy Quang

 

TP HCM

121.

PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn

Giảng viên

Hà Nội

122.

     

123.

Nguyễn Thanh Hiệp

Kinh doanh

TP HCM

124.

Nguyễn Nhiên

Công chức

Huế

125.

Vũ Thị Tuyết

Giảng viên

Hà Nội

126.

Lưu Quang Ngọc

Luật

Vũng Tàu

127.

Lê Công Vinh

CNTT

Nghệ An

128.

Nguyễn Xuân Hoài

Cựu quân nhân, phiên dịch, nghỉ hưu

 

129.

Lê Bảo

Nhân viên chứng khoán

TP HCM

130.

Cao Quốc Tuấn

Kiến trúc sư

Hà Nội

131.

Nguyễn Hoành Hùng

Kỹ Sư Cơ Khí

Vũng Tàu

132.

Vãn Hiền

Lập trình máy tính

Bình Thuận

133.

TRỊNH HỒNG KỲ

CỰU CHIẾN BINH

AN GIANG

134.

Đào Thanh Thủy

Hưu trí

Hà Nội

135.

Nguyễn Thành Đô

Sinh viên

TP HCM

136.

Nguyễn Hồng Kiên

TS Sử học

 

137.

Trịnh Văn Việt

Cử nhân kinh tế

Hà Nội

138.

Lê Hữu Hoàng Lộc

Thạc sỹ Tài Chính

Vĩnh Long

139.

Nguyễn Quý Kiên

KTV Tin học

Hà Nội

140.

Nguyễn Hồng Việt

Giám đốc cty tư vấn

TP HCM

141.

Nguyễn Thị Phương Hoa

Cử nhân Vật lý

TP HCM

142.

Hoàng Hưng

Nhà thơ, dịch giả, nguyên Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Báo Lao Động thời Đổi mới

TP HCM

143.

Nguyễn Quang Lập

Nhà văn

 

144.

Lê Mạnh Thành

Kiến Trúc sư

Bà Rịa

145.

HUỲNH NGỌC CHÊNH

 

TP HCM

146.

Nguyễn Thành Tiến

 

Hải Phòng

147.

Nguyễn Đức Phổ

Lão nông

TP HCM

148.

Trần Xuân Nam

TS Điện tử và Tin học

Hà Nội

149.

Huy Tong

 

New Zealand

150.

Phạm Minh Tuấn

Cử nhân

TP HCM

151.

Nguyễn Thanh Tiến

Kỹ Sư CNTT

Hà Nội

152.

Ðoàn Nhật Hồng

Cán bộ tiền khởi nghĩa, huân chương Độc lập hạng Nhì, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm đồng

TP Ðà Lạt

153.

Huỳnh Nhật Hải

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP

Đà Lạt

154.

Huỳnh Nhật Tấn

Cựu Phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng

155.

Mai Thái Lĩnh

Nhà nghiên cứu, cựu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Lạt

Đà Lạt

156.

Hà Sĩ Phu

TS Sinh học

Đà Lạt

157.

Cao Xuân Quyền

Kinh doanh

Hà Nội

158.

Nguyễn Trang Nhung

 

Hà Nội

159.

Nguyễn Hồng Anh

Lái xe

Hà Nội

160.

Nguyễn Ðức Việt

IT Contractor

Úc

161.

TRẦN THỊ LÁNG

NHÀ GIÁO VỀ HƯU

HÀ NỘI

162.

Nguyễn Minh Chính

Nghề nghiệp tự do

Hà Nội

163.

Trần Hữu Hiếu

Buôn bán

TP HCM

164.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Sinh Viên

Thái Nguyên

165.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Doanh nhân

Australia

166.

Trần Quý Kôi

Cán bộ hưu trí

Hải Phòng

167.

Vũ Hoàng Long

Nhân viên truyền thông

Bắc Giang

168.

Nguyễn Nam Sơn

Kinh Doanh

TP HCM

169.

Phan Văn Thanh

Nghỉ hưu

Hà Nội

170.

BÙI TRẦN ĐĂNG KHOA

Luật sư

TP HCM

171.

Lê Trọng Tính

 

Thanh Hóa

172.

Nguyễn Minh Đăng

Kỹ sư

TP HCM

173.

Hoàng Hiếu Minh

Kỹ sư Cơ khí

Hà Nội

174.

Đoàn Nguyên Hồng

Kỹ Sư Cơ Khí (Hưu trí)

AUSTRALIA

175.

Đỗ Như Ly

Kỹ sư, Hưu trí

TP HCM

176.

NGHIÊM NGỌC TRAI

Kỹ sư, đã nghỉ hưu

Hà Nội

177.

Hà Mai Tùng

Sinh viên

TP HCM

178.

Nguyễn Quốc Minh

Nhà báo - Nhà thơ

 

179.

Nguyễn Hồng Phi

Hoạ sĩ

Hà Nội

180.

Bùi Việt Hà

Công ty Công nghệ Tin học

Hà Nội

181.

Nguyễn Thị Kim Huế

Kinh doanh

Hà Nội

182.

VŨ HOÀNG LIÊN

Nhân viên VP

Hà Nội

183.

Nguyen Minh Diep

Logistic Officer

USA

184.

Lê Đình Quang

Kinh doanh

USA

185.

Phùng Xuân Tùng

Cử nhân kinh tế

Hải Phòng

186.

Phong Đoàn

Thạc sỹ Kỹ Thuật Phần mềm

USA

187.

Trịnh Thị Dung

Nhân viên

TP HCM

188.

Đoàn Thị Thùy Trang

Nội trợ

Hà Nội

189.

Vũ Châu

 

Hà Nội

190.

Lê Trung Hà

Công nhân

CHLB Đức

191.

Ngô Quang Đạo

Công ty chè

Hà Nội

192.

Dao Nguyen Ngoc

Kinh doanh nganh an uong

Germany

193.

Phạm Văn Lễ

TP HCM

Kỹ sư cầu đường

194.

Chu Manh Chí

Giáo viên

Đà Lạt

195.

CAM MINH DŨNG

Kỹ sư xây dựng

Hà Nội

196.

Lê Mạnh Chiến

Cựu giảng viên đại học

Hà Nội

197.

Lê Văn Hiệp

Kĩ sư thiết kế

TP HCM

198.

Đỗ Quốc Minh

 

Đồng Nai

199.

Dinh Xuan Dung

Ki Su Phan Mem

 

200.

Hoàng N. Liên

Kỹ sư

Hà Nội

201.

Lê Hải Lý

Chuyên viên kiểm toán, tài chánh, thuế khóa

Germany

202.

Nguyễn Khánh Hùng

Du học sinh

South Korea

203.

Vu Thi Phuong Anh

Nghien cuu, giang day, viet lach, dich thuat

TP HCM

204.

Nguyễn Đức Toàn

Nhân viên Kinh Doanh

Bình Dương

205.

Bùi Trần Phạm

Kỹ sư

TP HCM

206.

Phạm Trung

Nghiên cứu phê bình mỹ thuật

Hà Nội

207.

Đinh Công Hùng

 

Vinh

208.

Hồ Văn Tích

Kỹ sư

TP HCM

209.

Vũ Thư Hiên

Viết văn

Pháp

210.

Đào Tăng Lực

Kiến trúc sư

TP HCM

211.

Lê Thị Phương Thảo

Nhân viên phòng kinh doanh

TP HCM

212.

Bùi Hồng Mạnh

Nghỉ hưu và làm việc biên dịch tự do

CHLB Đức.

213.

Nguyễn Ngọc Hiến

 

TP HCM

214.

Trần Quốc Huy

KS Cơ Khí

TP HCM

215.

Nguyễn Thúy Hạnh

 

Hà Nội

216.

Tạ Đắc Thường

Làm ruộng

Hà Nội

217.

Tô Lê Sơn

Kỹ sư kinh tế

TP HCM

218.

Lê Nguyên Vũ

IT Project Manager

TP HCM

219.

Đặng Văn Lập

 

Hà Nội

220.

Nguyễn Quốc Vũ

IT

CH Séc

221.

Trần Quốc Thành

Tự do

TP HCM

222.

Đỗ Thị Ngọc Oanh

 

TP HCM

223.

Võ Hồng Long

Kỹ sư

Nhật Bản

224.

Lê Văn Tuynh

Hướng dẫn viên du lịch

Phan Thiết

225.

Đào Việt Dũng

CCB

Hà Nội

226.

Đặng Thị Hương

Giáo viên

Germany

227.

Ngô Thái Văn

Công nhân viên

TP HCM

228.

Nguyễn Thị Hương

Cán bộ nghiên cứu Xã hội học đã nghỉ hưu

 

229.

Trần Thị Nga

Tự do

Hà Nam

230.

Phan Văn Phong

Tự do

Hà Nội

231.

Trần Thanh Trúc

Luyện kim

Vũng Tàu

232.

Lê Hồng Oanh

Công dân

Hà Nội

233.

Nguyễn Trọng Khôi

Cựu binh chống Mỹ

Hà Nội

234.

Đặng Qquang Vinh

Sinh viên

TP HCM

235.

Nguyêñ Trọng Hoàng

Bac si

Phap

236.

Nguyễn Khoa

Sinh viên

CHLB Đức

237.

Nguyễn Thanh Bình

 

CHLB Đức

238.

Pham Gia Khanh

Can bo huu tri

TP HCM

239.

Đỗ Mạnh Tiến

Thầu xây dựng

New Zealand

240.

Lê Quang Hưng

Kinh doanh

TP HCM

241.

Phạm Kỳ Đăng

Làm thơ, dịch thuật

Germany

242.

Nguyễn Sư Phong

Công nhân

Hà Nội

243.

LÊ HIẾU ĐẰNG

 

TP HCM

244.

Nguyen Lan

Cu nhan KT

TP HCM

245.

HOÀNG MAI BẮC

 

NAM ĐỊNH

246.

Nguyễn Bảo Châu

Nông dân

Tiền Giang

247.

Trần Hằng Nga

Giáo sư

USA

248.

Trần Thị Kim Dung

Buôn bán

Đà Nẵng

249.

Trần Thanh Vân

KTS

Hà Nội

250.

Nguyễn Tùng

TS, Chuyên gia Tư vấn Quản lý

Hà Nội

251.

Le Thi Ngan Ha

Giao vien

Đong Nai

252.

Đỗ Quang Tuyến

Ki Su

USA

253.

Hoàng Trọng Minh Tuấn

Nghiên cứu sinh

USA

254.

Phạm Đức Thắng

Kinh doanh dịch vụ sửa chữa Máy tính

Germany

255.

Nguyễn Anh Thông

 

Bình Dương

256.

Nguyễn Việt Lâm

Kế toán DN

Hà Tĩnh

257.

Ngưyễn Hữu Tuyến

Kỹ sư nghỉ hưu

TP HCM

258.

Trần Tỉnh – Lê

Cựu chiến binh Việt Nam

Germany

259.

CHÂU THÀNH

Nhà báo

 

260.

Nguyễn Thượng Long

Dạy Học & Viết Báo

Hà Nội

261.

Nguyễn Văn Lịch

Kỹ sư CK, cựu chiến binh

Hà Nội

262.

Vũ Quý Khang

Kinh doanh

Hà Nội

263.

Mai Nhật Đăng

Học sinh

Japan

264.

Phùng Đăng Quang

Kỹ sư Hóa

TP HCM

265.

Nguyễn Trung Thành

Kỹ sư giao thông

Hà Nội

266.

Trần Chiến

Công nhân

Germany

267.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Kỹ sư Xây dựng

Hà Nội

268.

Duong Le

KS, Chuyên Viên KT Hàng Không

U S A

269.

Đào Đức Phương

Sinh viên

Sweden

270.

Hoang Viet

Giam doc cong ty

Ha Noi

271.

Vương Quốc Huy

 

LB Nga

272.

Trần Văn Thông

Kĩ sư

Đà Nẵng

273.

Đỗ Minh Tuấn

Nhà thơ Đạo diễn

Hà Nội

274.

NGUYỄN HỮU VIỆN

Nguyên Kỹ sư Viễn thông

Pháp

275.

BÙI Văn Hơn

Master of Software Engineering, Project Manager

BELGIUM

276.

Tô Tuấn Lưu

Kỹ sư phần mềm IT

CHLB Đức

277.

Nguyễn Liệu

Nguyên sáng lập và hiệu trưởng Quảng Ngãi Nghĩa Thục, Chủ biên website nghiathuc.com

USA

278.

Nguyễn Ngọc Nhạn

Kinh doanh tự do

Sydney

279.

HỒ THỊ HỒNG NHUNG

 

TP HCM

280.

Đào Minh Châu

Chuyên viên Văn phòng

Hà Nội

281.

Nguyễn Thụy Ngọc Thủy

Du học sinh

South Korea

282.

Do Thai Nguyen

 

USA

283.

Hà Duy Cường

 

Nghệ An

284.

Nguyễn Quốc Hùng

Quản lý kinh doanh

Hà Nội

285.

Magga Diep

 

India

286.

Cao Bá Cảnh

Kinh doanh

Hà Nội

287.

Nguyễn Văn Tạc

Giáo viên nghỉ hưu

Hà Nội

288.

Do Huy Vu

 

Seattle

289.

Nguyễn Thị Vân

CB hưu trí

Hà Nội

290.

Hồ Quang Tây

Kỹ sư điện tử

TP HCM

291.

Huỳnh Ngọc Tuấn

   

292.

Huỳnh Thục Vy

   

293.

Huỳnh Khánh Vy

   

294.

Huỳnh Trọng Hiếu

   

295.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Hà Nội

296.

Nguyễn Ánh Tuyết

 

Hà Nội

297.

Bùi Minh Quốc

Nhà thơ

Đà Lạt

298.

Hoàng Tiến

Nhà văn

Hà Nội

299.

Trịnh Quốc Việt

Kỹ sư Tin học

Hà Nội

300.

Hồ Bạch Lang

Nội trợ

TP HCM

301.

Nguyễn Hữu Minh

Dược sỹ

TP HCM

302.

Nguyễn Minh Khang

Kỹ sư CNTT

TP HCM

303.

PHAN ANTOINETTE

Kinh doanh thực phẩm

Pháp

304.

TRẦN QUANG TUẤN

 

USA

305.

Thế Dũng

Nhà thơ, Nhà văn

CHLB Đức

306.

Phạm Văn Điệp

Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nga ở bang Karelia

Nga

307.

Đặng Xuân Tường

Đầu bếp

Nghệ An

308.

Nguyễn Gia Hảo

Chuyên gia tư vấn đôc lập (Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại)

Hà Nội

309.

Nghiêm Sĩ Cường

Kinh Doanh

Hà Nội

310.

Vũ Văn Hoàng

Tự do

Ninh Bình

311.

Đinh Quang Minh

 

Hà Nội

312.

Lê Mai Đậu

Kĩ sư Địa chất

Hà Nội

313.

ĐẶNG XUÂN ĐỆ

   

314.

Trần Đắc Lộc

Cựu giảng viên ĐHKH Huế, Doanh nhân tại C.H. Séc

CH Séc

315.

Huỳnh Tâm

Nhiếp ảnh gia (Danh hiệu Quốc Tế: MFP. APP. PJP. AMP. PTF. PTJ. TAP)

Pháp

316.

Phạm Trung Dũng

Kỹ sư tin học

Hà Nội

317.

Thu Dương

Doanh nhân, Thông dịch viên tại Office for Living and Migration Munich

CHLB Đức

318.

Trần Thị Hương

 

CHLB Đức

319.

Trịnh Anh Hùng

 

CHLB Đức

320.

Trịnh Tuyết Trinh

 

CHLB Đức

321.

Nguyễn Thạch Bích

Du học sinh

Australia

322.

Đỗ Văn Bắc

Kỹ sư điện

 

323.

Lê Ngọc Sơn

 

Vũng Tàu

324.

Lê Đỗ Minh Trí

Nhân viên văn phòng

TP HCM

325.

Nguyễn Hữu Nhiên

 

TP HCM

326.

Nguyễn Thanh Nga

Viên chức

Hà Nội

327.

Phạm Xuân Thông

KS Tự động hóa

Nghệ An

328.

Nguyễn Thị Hồng Lụa

Phóng viên

Hà Nội

329.

Nguyễn Hữu Thao

Cựu quân nhân

Bungari

330.

Đỗ Thanh Thảo

Nghiên cứu viên Vật Lý

TP HCM

331.

Pham Văn Hội

Tiến sỹ

Hà Nội

332.

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên PR - Truyền thông

TP HCM

333.

PGS.TS Nguyen Thu Linh

Nguyen Giang vien Cao cap

Hà Nội

334.

Nguyễn Xuân Thọ

Kỹ sư truyền thông

Germany

335.

Phạm Văn Minh

Nghỉ hưu

Hà Nội

336.

TS. Phan Đạo

Doanh nghiệp

CH Séc

337.

Nguyễn Quang Thắng

Kỹ sư tin học

TP HCM

338.

Vũ Phương Trà

Sinh viên

France

339.

Phạm Xuân Phụng

 

Hà Nam

340.

Hạnh Trần

 

Australia

341.

Trần Cao Chiếu

 

Hà Nội

342.

Nguyễn Hồng Quang

Thạc sỹ KHKT

Hà Nội

343.

Nguyễn Đăng Hưng

Giáo sư Danh dự Thực thụ ĐH Liège, Bỉ

TP HCM

344.

Phạm Hoàng Kim Trang

Nhân viên bán hàng

Thụy Sĩ

345.

Ngô Minh Danh

 

Bà Rịa Vũng Tàu

346.

Trương Minh Tam

 

Hà Nam

347.

Lê Minh Hoàng

 

TP HCM

348.

Nguyễn Hữu Chuyên

 

Thái Bình

349.

Đặng Ngọc Lan

Giảng viên

Hà Nội

350.

Nguyễn Văn Dũng

Lao động tự do

Phú Thọ

351.

Phùng Hoài Ngọc

 

An Giang

352.

Nguyễn Như Một

Giám đốc doanh nghiệp

Long An

353.

Lê Xuân Hòa

Kỹ sư Dầu Khí

Vũng Tàu

354.

Vũ Ngọc Băng

Kỹ sư viễn thông

Australia

355.

Phan Cự Cường

Kỹ sư Ô tô

Hà Nội

356.

Lê Duy Khánh

 

Malaysia

357.

Lê Hữu Sinh

 

TP HCM

358.

Đào Tấn Phần

Giáo viên

Phú Yên

359.

Phạm Thành

Nhà báo

Hà Nội

360.

Nguyễn Văn Thanh

Cử nhân Kinh tế

TP HCM

361.

Lữ Trần Diễm Trinh

Sinh viên

TP HCM

362.

Khánh Nguyễn

Nghiên cứu khoa học

USA

363.

Triệu Văn Dũng

Kỹ sư tin học

Hà Nội

364.

Nguyễn Trọng Thành

 

Lithuania

365.

Nguyễn Minh Tâm

Kĩ Thuật Viên Tin Học

Tiền Giang

366.

Le Thang

 

Cong hoa Sec

367.

Chu Trọng Thu

Cựu GVĐH

TP HCM

368.

Lê Anh Hùng

 

Quảng Trị

369.

Cao Minh Đức

Công nhân

Germany

370.

Nguyễn Tiến Trường

Nghiên cứu sinh

Australia

371.

HỒ TRỌNG ĐỂ

Kỹ sư công trình

TP HCM