11/10/2010

Tại một hội nghị nội bộ: Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chửi Bộ Ngoại giao nước này thậm tệ.

image

 

heo tin của truyền thông Hồng Công, Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vô cùng bực tức trước thái độ công tác vật vờ qua ngày đoạn tháng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong một lần hội nghị, ông ta đã trực tiếp hỏi quan chức Bộ Ngoại giao: “Vì sao đến giờ này mà Bộ Ngoại giao vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Tô Tần và Trương Nghi – những nhà tư tưởng chiến lược hợp tung liên hoành và nhà cổ vũ ngoại giao? Sự phát triển của Quân giải phóng hoàn toàn bị tư tưởng ngoại giao lạc hậu của các người trói chặt chân tay. Quân giải phóng muốn có địa điểm thể hiện thực lực, nhưng nói chung Bộ Ngoại giao không ủng hộ, mong các người để cho Quân giải phóng tìm được mấy chỗ luyện quân tại vùng châu Á”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không làm gì trước kiến nghị của Lương Quang Liệt, chỉ ngày ngày tiếp tục kháng nghị và lấy làm tiếc… Chính vì thế mà khi nghe tin hàng không mẫu hạm Mỹ vào Hoàng Hải, Lương Quang Liệt đã không hề do dự ra lệnh cho Bộ đội pháo binh hai (tức bộ đội tên lửa) bắn chìm. Trên vấn đề nguyên tắc không có gì để đàm phán, thà là người dùng vũ khí hạt nhân đầu tiên chứ quyết không để chủ quyền quốc gia bị tổn hại.

Nguồn http://www.milchina.com ngày 11/7/2010

D.Q.A. (gt)

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN