09/08/2011

Thư bạn đọc từ Nhật Bản

Lê Văn Tâm

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản

Gặp mặt ở Tokyo

Hồi 15 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2011, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Phú Bình đã có buổi nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong buổi nói chuyện này, liên quan đến các cuộc biểu tình yêu nước của nhân sĩ, trí thức và đồng bào trong nước chống các hành động của các thế lực bành trướng Trung Quốc gây hấn, xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã xác nhận là nhà nước ta không có chủ trương đàn áp, gây cản trở các cuộc biểu tình ấy.

Cũng trong buổi họp mặt này, Đại sứ có trao cho Hội người Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chủ quyền biển đảo" do Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng. Như vậy là Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam có đánh giá tốt các đóng góp nhỏ bé của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản từ trước đến nay.

Nghĩ rằng những đóng góp của chúng tôi rất nhỏ, thật tình là rất nhỏ, so với đồng bào trong nước, chúng tôi tha thiết đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam gởi những lời tốt đẹp nhất, tặng những gì cao quí nhất có thể tặng đến:

  • Những nhân sĩ, trí thức đã ra "Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông".

  • Những nhân sĩ, trí thức đã đưa ra "Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay" .

  • Những nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên và đồng bào đã và đang biểu tình và có các hoạt động yêu nước chống các hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc đối với nước ta.

Bởi vì đó là những người đang và sẽ có những đóng góp vô cùng quan trọng vào sự nghiệp chung là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt Nam yêu quí của chúng ta.

Kính báo cùng tất cả bà con, anh chị em.

L.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.