15/04/2010

Thư phản hồi của nhà giáo Hà Văn Thịnh

Hà Văn Thịnh

Thưa ông Hoàng Hà cùng quý bạn đọc trang Bauxite Việt Nam,

Xin chân thành cáo lỗi cùng ông và bạn đọc vì đã có sai sót đáng tiếc trong bài “Thông tin ngoài…”. Là một nhà sử học tôi hiểu sự quản lý của một công ty, nhưng có thể vì diễn đạt bức xúc nên gây ra nhầm lẫn không đáng có. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nếu vì cái sai của tôi (chỉ do tôi mà thôi) lại có được sự thanh minh để làm rõ những điều sau đây thì sẽ tốt biết bao nhiêu:

1. Tài sản thực của con gái Thủ tướng là bao nhiêu?

2. Những ai đã góp vốn vào hai công ty đó?

3. Nếu cho rằng vì tài năng mà một cô gái dưới 30 tuổi huy động được hàng trăm triệu USD thì quả là điều hơi khiên cưỡng.

Một lần nữa xin cảm ơn quý vị.


Hà Văn Thịnh