13/06/2010Trương Tuần

”Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây” - ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) nói. (Vietnam.Net)
Hà Nam danh giá nhất ông cò

Nay thêm Nghị Cảnh quả là lo

Chỉ số IQ hình như thấp

Ăn ốc hay sao thích nói mò...

( Thơ bình của Trương Tuần)

http://trannhuong.com/news_detail/5062/C%C3%82U-N%C3%93I-C%C3%93-CH%E1%BB%88-S%E1%BB%90-IQ-TH%E1%BA%A4P-NH%E1%BA%A4T-TRONG-TU%E1%BA%A6N