28/10/2010

Buôn Ma Thuột tiếp tục dán tờ rơi "HS.TS.VN"

Sau đây là một số hình ảnh do bạn đọc gửi đến Bauxite Việt Nam.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024