26/10/2010

Về mặt lý thuyết, than ôi!

Nguyễn Quang Lập

clip_image002

Tại Quốc hội, ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ TN – MT đã nói: “Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định hai khu xử lý bùn đỏ này an toàn. Tuy nhiên, vì mình chưa vận hành nên chỉ khẳng định sự an toàn trên lý thuyết và chạy mô hình”. Để trả lời cho câu hỏi: “Thực tế do khí hậu biến đổi, bão lũ thất thường và động đất, Bộ có khẳng định độ an toàn sẽ không xảy ra sự cố của hai khu xử lý bùn đỏ ở Tây Nguyên hay không”. Ông Phạm Khôi Nguyên khẳng khái trả lời: “Câu hỏi này, không ai trả lời được. Tuy nhiên, dự án này tác động đến môi trường đến đâu đã được các bộ, ban ngành tính hết rồi. Với 30-50 triệu USD để làm khu xử lý bùn đỏ. Công nghệ đã được thẩm định qua Hội đồng quốc gia. Còn sự cố nó có xảy ra hay không làm sao chúng ta biết được”.

clip_image003

Sự khẳng khái của ông Phạm Khôi Nguyên làm tui nhớ đến sự khẳng khái của ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. Khi được hỏi liệu dự án Bauxite có hiệu quả hay không, ông đã nói: “Hiệu quả hay không, phải chờ thực tế làm mới biết”! Khi được hỏi liệu có lãi hay không, ông cũng khẳng khái trả lời:

Lỗ hay lãi bây giờ chỉ là dự đoán. Chúng tôi nói có lãi, các nhà khoa học bảo không. Khoa học và thực tế bao giờ cũng là 50:50. Vậy thì tốt nhất hãy làm đi, rồi mới kiểm nghiệm được. Thực tế sẽ trả lời”.

Nghĩa là về mặt lý thuyết dự án Bauxite ở Tây Nguyên là có hiệu quả, có lãi, bùn đỏ không vấn đề gì, an ninh quốc phòng không vấn đề gì, môi trường không vấn đề gì.

Ok, ok, xin quí vị hãy xem đây, để biết về mặt lý thuyết nó như thế nào.

clip_image004

Về mặt lý thuyết, những ngôi nhà đảm bảo không bị sập.

clip_image005

clip_image006

Về mặt lý thuyết, những cánh rừng đảm bảo không bị cháy, đảm bảo không bị phá.

clip_image007

Về mặt lý thuyết, những chiếc cầu đảm bảo không bị gãy.

clip_image008

Về mặt lý thuyết, những dòng sông đảm bảo không bị ô nhiễm.

clip_image009

clip_image010

Về mặt lý thuyết, những con đường không bị phá hỏng, đảm bảo không có “hố tử thần”.

clip_image011

Ở Hungary trước khi xảy ra thảm hoạ bùn đỏ, chắc người ta cũng nói, về mặt lý thuyết, bùn đỏ đảm bảo an toàn, sẽ không bao giờ xảy ra thảm họa.

N. Q. L.

Nguồn: Quechoa Blog