22/01/2011

Trang mạng Dân luận gửi thư đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị được tham gia tố tụng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ

BVN nhận được lá thư sau đây của BBT trang mạng Dân luận gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị được tham gia tố tụng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ mà cáo trạng coi họ là một trong những đơn vị liên quan. Chúng tôi xin đăng bản scan lá thư nguyên gốc để bạn đọc rộng đường dư luận.

Bauxite Việt Nam

 

clip_image002[10]

clip_image004[5]