13/02/2011

Đơn của chị Nguyễn Thị Dương Hà khiếu nại Bộ trưởng Bộ Công an

Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam
Tôi, Cù Thị Xuân Bích, kính nhờ Bauxite Việt Nam cho đăng đơn khiếu nại Bộ trưởng Bộ Công an vì đã không giải quyết đơn Tố cáo của gia đình TS luật Cù Huy Hà Vũ ngày 8/11/2010 và 05/12/2010 do chị Nguyễn Thị Dương Hà đứng đơn để những ai quan tâm đến "Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" được biết.

Trân trọng cảm ơn Bauxite Việt Nam.

Cù Thị Xuân Bích

clip_image001

clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005clip_image006

clip_image007clip_image008clip_image009clip_image010clip_image011