08/07/2012

Không đau và rất đau

Đỗ Trung Quân

Các anh bẻ quặt tay tôi

Dẫu gì

Cũng không đau lắm

Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi

Thú thật

Cũng không đau lắm

Các anh đạp vào mặt tôi

Dẫu gì

Cũng không ê ẩm lắm

Các anh dúi chúng tôi vào xe

Thú thật

Cũng chỉ ngồi chật một tí

Các anh kẹp cổ, lên gối tôi

Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút

Cái chúng tôi đau

rất đau...

Cái chúng tôi bầm dập

Cái chúng tôi ê ẩm

Chính là

Các anh thay mặt kẻ cướp nước

Bọn cướp biển

Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp

CHÍNH - ĐỒNG - BÀO - MÌNH

Đ. T. Q.

Nguồn: diendan.org