15/01/2011

Có thật như vậy không?

Phùng Nguyễn

Theo báo Tây An buổi tối ngày 5/12/2010, trong một cuộc điều tra trả lời theo câu hỏi được tiến hành gần đây ở Trung Quốc đã có tới 45,1% số cán bộ đảng và chính quyền được hỏi tự nhận mình là lớp “người dễ bị tổn thương”.

Trong khi đó một cuộc điều tra trên mạng cho thấy số cán bộ đảng và chính quyền tự nhận mình thuộc tầng lớp dễ bị tổn thưong cao tới 70%.

Đây là một tin tức có tính bùng nổ. Đã có bình luận: “Điều này không phù hợp thực tế” là “thể hiện của sự thoát ly quần chúng”. Thế nhưng những đánh giá đó chỉ là biểu tượng, chứ chưa nói trúng thực chất, vì vấn đề không chỉ có thế mà cần thấy trước những tác hại, những nguy hiểm rất lớn cho xã hội sẽ sản sinh ra từ nhận thức trên.

Phải nói là tiền lương, đãi ngộ phúc lợi của cán bộ đảng và chính quyền Trung Quốc hiện nay tuy chưa phải là tốt nhất nhưng chí ít cũng thuộc loại trung bình khá, mà tính ổn định và tính đáng tin cậy không có ngành nghề nào khác có thể so sánh. (Nếu nói đầy đủ thì phải thêm vào đó khoản thu nhập ngoài lề khác không nhỏ mà loại cán bộ thấp nhất là cán bộ thôn cũng có, như những khoản tham nhũng, hối lộ khổng lồ do chức quyền đang nắm giữ mang lại). Còn phải nói thêm là vị thế chính trị và địa vị xã hội của cán bộ đảng và chính quyên cũng chưa bao giờ cao như hiện nay.

Một câu hỏi không thể không đặt ra, vì sao số lưọng cán bộ đảng và chính quyền tự nhận mình là tầng lớp dễ bị tổn thưong lại đông như vậy?

Câu trả lời chỉ có thể là: họ là những người không biết thế nào là vừa, “được voi lại muốn đòi tiên”.

Nhận thức trên rất nguy hiểm, nó sẽ khiến số cán bộ này ra sức lợi dụng chức quyền có trong tay để mưu lợi cá nhân nhiều hơn nữa, tàn bạo hơn nữa, tinh vi hơn nữa…

Trung Quốc có câu nói “biết là đủ thì bao giờ cũng vui” thế mà một nửa cán bộ đảng và nhà nước hiện nay vẫn chưa biết thế nào là đủ, tự cho mình là tầng lớp dễ bị tổn thương!

Tác hại, nguy hiểm, hậu quả to lớn do sự tự đánh giá này đưa tới cho xã hội Trung Quốc không nói cũng rõ!

Xin chờ xem.

PN

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN