15/01/2011

Lời nói và hành động của ông Phạm Khôi Nguyên

KS Doãn Mạnh Dũng
imageBản tin thời sự  VT1 tối nay 13/01/2011, đưa tin bài phát biểu của ông Phạm Khôi Nguyên tại Đại hội Đảng XI. Bản tin tóm tắt ý của đại biểu Phạm Khôi Nguyên – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – là “nguy cơ ô nhiễm môi trường” và ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng ít năng lượng.

Ngành công nghiệp luyện bô-xít nhôm chống lại cả hai yếu tố đề xuất của ông Nguyên.Vì nó vừa gây ô nhiểm môi trường lại vừa là loại ngành sử dụng nhiều năng lượng điện nhất.

Tại sao trước đây, ông Phạm Khôi Nguyên từng ủng hộ luyện bô-xít Tây Nguyên, hôm nay tại Đại hội Đảng XI, ông Phạm Khôi Nguyên lại phát biểu rất hay, ngược lại với mình trước đây 180 độ? Hay những quan điểm mà ông trình bày không hề xuất phát từ ý nghĩ thực của ông, không hề gắn liền với trách nhiệm của ông trên tư cách một Bộ trưởng đặc trách chính vấn đề mình đang phát biểu; ông chỉ sử dụng nó như một trò chơi, không phải có lợi cho nước mà có lợi cho cá nhân ông trong tình thế “gió chiều nào xoay chiều ấy”?

Xin đừng để dân nghĩ rằng người cộng sản chỉ biết nói hay mà hành động thì ngược lại!

DMD

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

HT biên tập.