20/03/2011

Tôi yêu Tổ Quốc tôi

Ca khúc của Nghiêm Sỹ Hòa

Kính tặng Luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Nhờ Trang Bauxite Việt Nam chuyển đến Luật sư Cù Huy Hà Vũ món quà này giúp tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Tác giả Nghiêm Sỹ Hòa

image