28/04/2012

Tháng Tư…Cuội

Thái Hữu Tình

Thiên hạ nói thật mãi cũng chán

Mồng một chơi trò “Cá Tháng Tư

Xứ mình nói dối hoài không ngán

Cuội cũng chơi ngày “Cuối Tháng Tư”!

 

Tháng Tư ngày cuối đúng Ba mươi

Nguyệt tận, Cuội ta ha hả cười

Cuội bảo điềm này ta thắng lớn

Tư bản ngày mai giẫy chết tươi !

 

Ngờ đâu Anh Cả lăn ra chết

Cả phe nhà Cuội đau lê lết

Láng giềng thừa thế tóm thằng em

Cuội hóa chư hầu, thờ chú Chệt!

 

Cuội bịp nhà nông, bịp thợ thuyền

Cuội theo Tư bản, lại chuyên quyền

Cuội khoe leo lẻo trăm ngàn thứ

Dấu giữa tim đen một chữ…Tiền!

Tớ hận trời sinh cái Tháng Tư

 

Chìm trong dối trá thực như hư

Cuội càng thắng lớn, dân càng bại

Tiên Lãng-Văn Giang… chết đứ đừ!

30 tháng Tư năm 2012

T.H.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN