08/05/2011

ĐÁNG LO

Nguyễn Trọng Vĩnh

Láng giềng quân mạnh lại tiền nhiều

Tham vọng vươn thành đệ nhất “Siêu”

Bá chủ toàn cầu thâu tóm hết

Ngông nghênh “Đại Hán” một “Thiên triều”.

Dã tâm bành trướng kế mưu sâu

Lấn biển, mua rừng chiếm điểm cao

Thao túng thị trường, người rải khắp

Nguy cơ lệ thuộc đáng lo sao!

Nội bộ ta thì lại bất an

Giá tăng lương ít khỏ trăm ngàn

Bất công, dối trá, không dân chủ

Xóm, phố nghe nhiều tiếng oán than.

Ăn tiền, ăn đất chúng nên giầu

Hàng triệu dân nghèo bởi tại đâu?

Kẻ sống đế vương, người bới rác

Công lao cách mạng nghĩ mà đau.

N.T.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN