14/02/2012

Kiến nghị của Luật sư Hà Huy Sơn gửi Quốc hội

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.