15/07/2012

Nỗi niềm nông dân

Hai Kim

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Sướng vui và thoải mái

Khi Chính phủ thương dân.

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Được bầu người tài giỏi

Lo hết việc cho mình.

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Bán, mua mình định lấy

Độc quyền chịu bó tay.

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Lúa bán cao “khủng” lãi

Hơn gấp đôi Việt Nam (*).

 

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Hội nông dân thân ái

Là của thiệt nông dân.

Tôi muốn được một lần

Làm người nông dân Thái

Hội nông dân phản đối:

Chính phủ quên nông dân.

Còn nông dân Việt Nam.

Bị người ta chặt, trói

Lời chỉ một phần ba (**)

Một mức lời chết đói.

Còn nông dân Việt Nam

Nợ mỗi ngày lớn thổi

Đất mỗi ngày teo dần

Con mỗi ngày mỗi đần (***)

 

Tôi muốn thấy một lần

Hoặc nhiều lần càng tốt

Nông dân Việt Nam biết

Bảo vệ lợi quyền mình.

 

Tôi thấy tội nghiệp mình

Cùng nông dân hết thảy

Cực như thân trâu ngựa

Nghèo đến đáy cơ hàn.

Nào phải mình làm biếng

Gạo họ bán như cho!

Nào phải mình làm biếng

Lúa họ giựt như mua!

Nông dân ơi tự vấn

Mình nghèo bởi do đâu?

Nông dân ơi tự vấn

Mình nghèo bởi tay ai?

H.K.

(*) Chính phủ Thái Lan mua lúa 5% tấm gần 500 đô la Mỹ/ tấn, Chính phủ Việt Nam mua lúa 5% tấm của nông dân Việt Nam giá 225 đô la Mỹ/ tấn, tức 4.500 đồng/kg.

(**) Lời 30% so với giá thành sản xuất lúa.

(***) Nghèo quá lấy tiền đâu cho con đi ăn học mà không đần, muốn thoát nghèo chỉ còn cách gả con cho Đài Loan, hoặc đưa con lên Bình Dương làm mướn.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN