15/07/2012

Hai bài thơ Đường luật của Người Thọ Xuân

Đối lập và Thù địch

clip_image002Đối lập là thi nhau tiến xa

Chứ còn thù địch giết không tha.

Phía mình thế lực... thù luôn bạn,

Chúng nó âm mưu... địch cũng ta.

Lạ quá hùm beo đâu đẻ thế?

Hay là rắn rít tự lòng ra?

Mới hay nơi đến trăm năm lệch

Khi bước đầu sai một sát na.

12-7

Biểu tình

clip_image004

Dễ chết như chơi gậy đập đầu,

Hùng tâm tráng chí sợ gì đâu.

Lời hô tiền pháo nào đâu khác,

Bước tiến hậu binh cũng tựa nhau.

Chinh chiến dù sao thù phía trước,

Biểu tình có cả giặc đằng sau.

Xưa nay lịch sử sang trang mới

Hào khí toàn dân vẫn nhiệm màu.

12-7

N.T.X.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN