15/07/2012

Gửi Thái Bá Tân

Thái Hữu Tình

Lên mạng Dân làm báo

Đọc thơ Thái Bá Tân

Mắng những thằng hỗn láo

Theo giặc, ác với Dân

Mình là bậc cha chú

Chúng nó, tý tuổi đầu

Việc kiếm cơm, vào Đảng

Có ai dạy bảo đâu?

Mắng con, lại mắng rể [1,2]

Ông mắng người nhà ông

Thế mà vô khối kẻ

Đọc thơ tê tái lòng…

Chịu thơ ngài Thái Bá

Khoái nhau gửi mấy dòng

=======================

[1]

MẮNG CON

Thái Bá Tân

Mày láo, dám khuyên bố

Mai không đi biểu tình.

Chuyện ấy có nhà nước,

Không liên quan đến mình.

 

Mày nói y như đảng.

Không liên quan thế nào?

Nước là của tất cả,

Của mày và của tao.

 

Biểu tình chống xâm lược,

Chứ có lật ai đâu.

Không lẽ mày không biết

Cái dã tâm thằng Tàu?

 

Mày bảo có nhà nước.

Nhà nước hèn thì sao?

Mà ai cho nhà nước

Quyết việc này thay tao?

 

Xưa đánh quân Mông Cổ,

Vua còn hỏi ý dân.

Sao không thấy nhà nước

Xấu hổ với vua Trần?

 

Đành rằng thế mình yếu,

Phải thế nọ, thế này.

Nhưng ở đời, con ạ,

Mềm nắn, rắn buông ngay.

 

Bố biết con thương bố,

Lo cho bố, cảm ơn.

Con “biết sống”, có thể.

Xưa bố còn “biết” hơn.

 

Chính vì khôn, “biết sống”,

Tức ngậm miệng, vờ ngây,

Mà thế hệ của bố

Để đất nước thế này.

 

Ừ, bố già, lẩn thẩn,

Nhưng vẫn còn là người.

Mà người thì biết nhục,

Biết xấu hổ với đời.

 

Mai biểu tình, thế đấy.

Bố không bắt con đi,

Nhưng cũng đừng cản bố.

Cản cũng chẳng ích gì.

 

Hà Nội, 7. 7. 2012

[2] Trích bài Nói với cháu rể

Thái Bá Tân

Vứt mẹ cái khẩu hiệu

Còn đảng là còn mình.

Thế mai kia đảng chết,

Không lẽ mày quyên sinh?...

Tác giả T.H.T. gửi trực tiếp cho BVN