14/10/2010

HÃY THAY ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC 1000 NĂM THĂNG LONG BẰNG ĐỒNG HỒ CÔNG NỢ QUỐC GIA

Hà Đình Sơn

clip_image001

Đồng hồ đo nợ công toàn cầu của The Economist
tính đến 15 giờ chiều nay (12/10/2010).xc

Theo báo Pháp luật TP.HCM ngày 12/10/2010:

“Với nợ công chiếm 51,7% GDP, mỗi người dân Việt Nam gánh gần 600 USD nợ nần, theo tạp chí The Economist trong bảng đồng hồ nợ toàn cầu.

[…]

Theo bản đồ nợ của The Economist, trong năm 2010 con số nợ chi tiết của Việt Nam là 50.716.438.356 USD (50,7 tỷ USD), chiếm 51,7% GDP. Điều này có nghĩa là với dân số 87,6 triệu, mỗi người Việt Nam gánh 578,65 USD nợ công”.

Tính đến 17 giờ 30 chiều qua theo giờ Hà Nội, tổng số nợ toàn cầu mà đồng hồ đo được là 27.395 tỷ USD, sang đến 15 giờ chiều nay đã lên đến 39.792 tỷ USD.

Trước Đại lễ 1000 Thăng Long – Hà Nội, Ban tổ chức có lắp đặt chiếc Đồng hồ đếm ngược 1000 năm Thăng Long, cạnh đền Bà Kiệu thuộc khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đến nay, dịp Đại lễ đã qua, chức năng trước đây của chiếc đồng hồ này đã hoàn thành. Để tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và chỉ cần cài đặt thêm phần mềm cho máy tính để biến chiếc đồng hồ này thành Đồng hồ Công nợ quốc gia. Việc làm này tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn vì nó nhắc nhở nhà nước và người dân thấy được trách nhiệm của mình đối việc hệ trọng của đất nước đó là Công nợ quốc gia. Hơn nữa, theo Hiến pháp tại các điều sau đây đã quy định, đó chính là nghĩa vụ của nhà nước và nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ trước nhân dân.

“Điều 8:

Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Điều 114:

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

[…]

6- Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết”.

Thăng Long – Hà Nội, ngày 13/10/2010

H. Đ. S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN