25/03/2011

Yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng của Vụ án Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi BBT trang Bauxite Việt Nam

Kính thưa Quý Báo,

Tôi, Cù Thị Xuân Bích vừa nhận được Yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng của Vụ án Cù Huy Hà Vũ do Luật sư Hà Huy Sơn gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 23/3/2011, kính nhờ Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm đến vụ án được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Cù Thị Xuân Bích

clip_image002