18/04/2011

Cuộc hành quân mang hình số 8

clip_image001

Cuộc hành quân mang hình số 8

Bảy anh “Còn Đảng còn Mình

Một người “Còn Dân còn Nước

Còng số 8, khóa tay nhau bước

Hướng nhà tù… làm cuộc hành quân?

*

Cách mạng tháng 8 chưa xa

Còng số 8 đã gần

Điều 88 ngồi trên Hiến pháp

Quả Hạnh phúc tưởng đã trong tầm mắt

Gốc Dân quyền, đường vẫn… “gập ghềnh xa”?

Hà Sĩ Phu

14/4/2011