Nhân danh ai, nhân danh ai, trả lời đi, hỡi bộ máy đánh dân?

Hà Sĩ Phu

 

Được đọc bài thơ “Họ là ai mà ác hơn giặc cướp” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi thật xúc động. Nhà thơ đã nói hộ mình, tiếng lòng của mình, mà ngôn ngữ chính luận chưa đủ. Với ngôn ngữ thơ, nhà thơ đã xuống đường! Nghe trong thơ có gì thúc giục?

Bộ tứ quyền lực mới liệu có thì giờ để đọc không, có thì giờ để nghĩ không?

 

HỌ LÀ AI MÀ ÁC HƠN GIẶC CƯỚP?

(Nguyễn Trọng Tạo)

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con 
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu
Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.

Nhân danh ai...
Ôi Đất Nước tôi
Cây xanh - đẵn
Biển xanh - trào máu
Rừng - bùn đỏ 
Sông - nước thì "nhập ngoại"
Nhân danh ai
Bóp cổ tiếng kêu đòi.

Chưa thấy bao giờ trên Đất Nước tôi
Những tấm ảnh trả lời cho tất cả
Những câu hỏi hơn lời thề khắc đá
Nhân danh ai mà câm tiếng trả lời.

Nhân danh ai ra lệnh đánh dân tôi
Họ ác hơn giặc cướp
Ôi Cha Ông bao phen thắng xâm lược
Có buồn không đẻ ra lũ đê hèn.

Tổ quốc này có người tỉnh kẻ điên
Tham sân si bao giờ cho hết được
Nhưng những kẻ rắp tâm xây mộng ác
Sẽ bị nhấn chìm dưới sóng lớn Nhân Dân.

H.S.P.

 

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn