17/06/2012

LIST OF 624 SIGNATORIES COLLECTED FROM 14 MAY 2012

Update: 13 June 2012

REQUESTING THE TO CANCEL

THE NUCLEAR POWER PLANT PROGRAM IN VIETNAM.

1

PhD

Nguyễn Thế Hùng, Ph.D, Prof Danang University of Technology, Đà Nẵng Việt Nam

Vietnam

2

PhD

Nguyễn Xuân Diện, Ph.D, Hà Nội, Viet Nam

Vietnam

3

 

Nguyễn Hùng, Kỹ Sư, Australia

Australia

4

 

Đỗ Khắc Hồng, Germany

Germany

5

 

Nguyễn Thị Hoa, USA

USA

6

 

Trần Hoài Nam, Australia

Vietnam

7

 

Nguyễn Thiệu Quang, Australia

Australia

8

 

Nguyễn Thị Nhị Em, Germany

Germany

9

 

Nguyễn Thị Thu, Binh Thuận, Việt Nam

Vietnam

10

 

Lê Bá Thành, Ninh Thuận, Việt Nam

Vietnam

       

11

 

Nguyễn Phú Thứ, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

12

 

Nguyễn Thanh, Australia

Vietnam

13

 

Nguyễn Thi Châu, Australia

Vietnam

14

 

Võ Văn Tạo, Journalist, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Vietnam

15

 

Nguyễn Trọng Hoàng, Physician, France

France

16

 

Đào Thế Long, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

17

 

Ngô Thanh Hà, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

18

Ar

Trần Thanh Vân, Architect, Hanoi, Việt Nam

Vietnam

19

 

Vũ Ngọc Sơn, Accountant, Hanoi, Vietnam

Vietnam

20

Ar

Vũ Anh Tuấn, Architect, Vũng Tàu, Việt Nam

Vietnam

       

21

PhD

Vũ Thị Nhuận, Ph.D, Medical Institute, The University of Tokyo, Japan

Japan

22

 

Nguyễn Vĩnh, retired Journalist, Hà Nội

Vietnam

23

 

Nguyễn Thanh Phong, Kugenuma Kaigan Fujisawa-City, Kanagawa 251 Japan

Japan

24

 

Lâm Dũng, Bachelor of Physics, ồ Chí Minh City, Việt Nam

Vietnam

25

 

Nguyễn Trường Giang, teaching staff, Thai Nguyen University of Technology

Vietnam

26

 

Tống Đình Huân, Hàm Thuận, Bình Thuận, Việt Nam

Vietnam

27

 

Đỗ Toàn Quyền, Engineer, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

28

PhD

Vũ Hải Long, Ph.D, retired, Institute of Atomic Energy of Vietnam, Việt Nam

Vietnam

29

 

Nguyễn Xuân Thọ, Broadcast Engineer, Germany

Germany

30

 

Nguyễn Anh Tuấn, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

       

31

 

Nguyễn Tiến Việt, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

32

PhD

Phạm Xuân Yêm, Ph.D, Research Director at CNRS and University Paris VI, France

France

33

 

Bùi Tường Anh, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

34

 

Nguyễn Trung Kiên, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

35

 

Phạm Minh Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

36

PhD

Nguyễn Mathieu, Ph.D in Linguistic, France

France

37

 

Lê Hồng Phú, Electronic Engineer, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

38

 

Dominic Irlande, Journalist, Lyon, France

France

39

 

Thanh Thảo, Journalist, Quảng Ngãi, Việt Nam

Vietnam

40

 

Trần Minh Thảo, Lâm Đồng, Việt Nam

Vietnam

       

41

 

Nguyễn Hùng, Telecommunication Engineer, Đồng Nai, Việt Nam

Vietnam

42

 

Tô Lê Sơn, Bachelor of Economics, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

43

 

Phạm Thi Rinh, Retired Public Servant, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

44

 

Nguyễn Hồng Khoái, Accounting Concultant, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

45

PhD

Trần Xuân Nam, Ph.D, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

46

 

Trịnh Duy, Liguistic consultant, Manila, Philippines

Philippines

47

 

Lò Văn Một, Tày Ethnic, Cao Bằng, Việt Nam

Vietnam

48

 

Trần Quốc Hùng, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

49

 

Nguyễn Phúc Thành, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

50

 

Lê Minh Hoàng, Businessman, Germany

Germany

       

51

 

Huỳnh Quang Lê, Sài Gòn, Việt Nam

Vietnam

52

 

Nghiêm Ngọc Trai, Civil Engineer, Hà Nội, việt Nam

Vietnam

53

 

Trần Văn Tính, Graphic Design, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

54

 

Trần Thị Thanh Tâm, Warszawa, Poland

Poland

55

 

Nguyễn Jung, Saarland, Germany

Germany

56

 

Kim Ngọc Cương, Retired Economic Consultant, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

57

 

Phùng Mạnh Cường, Berlin, Germany

Germany

58

 

Hoàng Tiến Cường, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

59

 

Nguyễn Anh Tuấn, University Student, Quảng Trị, Việt Nam

Vietnam

60

 

Đặng Lợi Minh, High school Teacher, Hãi Phòng, Việt Nam

Vietnam

       

61

 

Huỳnh Văn Thuận, Master of Law, Bình Định, Việt Nam

Vietnam

62

PhD

Vũ Đình Bon, Ph.D, USA

USA

63

 

Lê An Vi, MA Linguistic, Bulgari

Bulgari

64

 

Trần Lương Sơn, Washington DC, USA

USA

65

 

Phạm Đ, USA

USA

66

 

Trương Đức Tuấn, IT consultant, USA

USA

67

 

Phạm Thanh Lâm, Engineer, Copenhagen, Denmark

Denmark

68

 

Nguyễn Văn Hòa, Electrical Engineer, Germany

Germany

69

 

Song Chi, Artist, Film Director, Norway

Norway

70

 

Hoàng Anh Trung, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

       

71

 

Doãn Kiều Anh, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

72

 

Phạm Huỳnh Hương, Institute od Sociology, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

73

     

74

 

Nguyễn Minh Đức, Assistant Chief Editor, Electronic Magazine, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

75

PhD

Ngụy Hữu Tâm, Ph.D, Hà Nội, việt Nam

Vietnam

76

 

Đinh Văn Dũng, Research Student, Austria

Austria

77

 

Phạm Antoine, Paris, France

France

78

 

Boverie Carole, Switzerland

Switzerland

79

 

Nguyễn Trọng Nhân, Photographer, Tiền Giang, Việt Nam

Vietnam

80

 

Phạm Mạnh Tuân, Bắc Ninh, Việt Nam

Vietnam

       

81

 

Phạm Toàn Thắng, Hradec, Czech Republic

Czech Republic

82

 

Vũ Minh Trí, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

83

 

Nguyễn Văn Mừng, Sóc Trăng, Việt Nam

Vietnam

84

 

Thái Văn Tự, IT Engineer, Nghệ An, Việt Nam

Vietnam

85

 

Nguyễn Khánh Việt, Department of Foreign Affairs, Hà Nội, Vietnam

vietnam

86

 

Nguyễn Hữu Nhiên, Hồ Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

87

 

Khai Tâm, Matsuyama, Japan

Japan

88

 

Nguyễn Minh Hồng, France

France

89

 

Vũ Quốc Ngữ, MSc, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

90

 

Nguyễn Thị Nga, Củ Chi, Ho Chi Minh city, Việt Nam

Vietnam

       

91

 

Nguyễn Đăng Nhật, Huế, Việt Nam

Vietnam

92

 

Nguyễn Minh Trình, Koblenz, Germany

Germany

93

 

Nguyễn Thị Bích Hằng, Koblenz, Germany

Germany

94

 

Nguyễn Phong Anh, Koblenz, Germany

Germany

95

 

Đinh Thị Hồng, Koblenz, Germany

Germany

96

 

Nguyễn Thạch, USA

USA

97

 

Nguyễn Văn Khải, Priest, Italy

Italy

98

 

Trần Mai Sanh, Germany

Germany

99

L

Bùi Thạch Hãn, Bachelor of Law, Berlin, Germany

Germany

100

 

Nguyễn Thanh Song Cầm, Lecturer, Hue University Language Faculty, Việt Nam

Vietnam

       

101

 

Trần Văn Minh, California, USA

USA

102

 

Trần Tình Lê, Munich, Germany

Germany

103

 

Dương Tự Lập, Munich, Germany

Germany

104

 

Giang Hồng, Germany

Germany

105

 

Nguyễn Đức Hậu

Vietnam

106

 

Phương Đức Dao, Student, Sweden

Sweden

107

 

Lê Hồng Hà, Washington, USA

Vietnam

108

 

Nguyễn Văn Tiến, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Autralia

109

 

Vũ Thiệu, Australia

Australia

110

 

Trương Tuấn Phát, Victoria, Australia

Australia

       

111

 

Trần Bích Lệ, victoria, Australia

Australia

112

 

Trương Hoài Nam, Victoria, Austrlia

Australia

113

 

Trương Hoài Bảo, Victoria, Australia

Australia

114

 

Trương Hoài Long, Victoria, Australia

Australia

115

 

Trương Tú Diệp, Victoria, Australia

Australia

116

 

Lê Bá Thương, California, USA

USA

117

 

Nguyễn Thanh Thuyết, MSc, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

118

PhD

Mai Xuân Đông, Ph.D, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

119

 

Hoàng Thị Thu Phượng, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

USA

120

 

Nguyễn Đức Hậu, Oregon, USA

USA

       

121

 

Ho Nam Joo, Incheon, South Korea

South Korea

122

 

Ho Thi Da Thu, Seoul, Korea

South Korea

123

 

Nguyen Thi Thuy Hoa, Gimpo, South Korea

South Korea

124

 

Kim Sin, Incheon, South Korea

South Korea

125

 

Trần Tiến Đức, Television Film Director, Hà Nội, việt Nam

Vietnam

126

 

Đinh Trọng Thắng, Public Servant, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

127

 

Võ Tâm, California, USA

USA

128

 

Trần Như Lực, Businessman, Nha Trang. Việt Nam

Vietnam

129

PhD

Lê Kim Song, Ph.D, Lecturer, Murdoch University, Australia

Australia

130

 

Nguyễn Văn Vinh, Việt Nam

Vietnam

       

131

 

Phạm Đình Dương, Australia

Australia

132

PhD

Trần Văn Bình, Ph.D, Germany

Germany

133

 

Trần Đức Huấn, Herbalist, Sai Gon, Việt Nam

Vietnam

134

 

Nguyễn Vĩnh Nguyên, Elctronic Engineer, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

135

 

Nguyễn Tiến Luân, Xuân Lộc, Đồng Nai, Viet Nam

Vietnam

136

 

Đào Thanh Thủy, Hà nội

Vietnam

137

 

Trần Quý Huy, Hà nội

Vietnam

138

 

Trần Văn Hà, Nam Định, Việt Nam

Vietnam

139

 

Phạm Văn Phong, Bachelor of Economic, Hà Nội

Vietnam

140

 

Trần Thị Nga, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Vietnam

       

141

 

Tạ Đăng Toàn, Kim Giang, Hà Nội

Vietnam

142

 

Hoàng Gia Cương, Poet, Hà Nội

Vietnam

143

 

Nguyễn Văn Lịch, Hà Nội

Vietnam

144

 

Trần Thanh Trúc, Vũng Tàu, Việt Nam

Vietnam

145

 

Đặng thị Hoàng Hà, MBA, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

146

 

Nguyễn Quốc Cẩm, BSc, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

147

 

Nguyễn Đức Hùng, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

148

 

Nguyễn Ích Tráng, Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Vietnam

149

 

Tô Đình Đài, USA

USA

150

 

Trần Quốc Huy, Sài Gòn, Việt Nam

Vietnam

       

151

 

Phan Thanh Niên, Đà Nẵng, Việt Nam

Vietnam

152

 

Hoàng Tâm Tâm, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Vietnam

153

 

Phạm Thị Lâm, Retired Public Servant, Hà Nội, Viêt Nam

Vietnam

154

 

Lê Văn Tuynh, Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Vietnam

155

 

Nguyễn Anh Tuấn, Teaching Staff, University of Hanoi, Hà nội, Viêt Nam

Vietnam

156

 

Lê Dũng, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

157

 

Ngô Điều, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

158

 

Phan Tri Phương Thảo, Australia

Australia

159

PhD

Hà Sĩ Phu, Ph.D, Đà lạt, Vietnam

Vietnam

160

 

Nguyễn Kim Liên, Sydney, Australia

Australia

       

161

 

Trần Linh, USA

USA

162

 

Từ Kishi, USA

USA

163

 

Trần Giàu, USA

USA

164

 

Trần Hayle, USA

USA

165

 

Trần Vian, USA

USA

166

 

Vũ Thanh Dương, USA

USA

167

 

Lý Hiếu Kim, USA

USA

168

 

Từ Lợi, USA

USA

169

 

Đặng Tài Mạnh, USA

USA

170

 

Võ Hoàng Nguyễn, USA

USA

       

171

 

Trần Văn Thạch, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

172

 

Trần Van Nam, Hải Dương, Hà Nội

Vietnam

173

 

Hoàng Giang, Engineer, Hải Phòng, Viêt Nam

Vietnam

174

 

Nguyễn Hoàng, Australia

Australia

175

PhD

Trần Minh Thế, Ph.D, Hà Nội, Việt Nam

Vietnam

176

 

Nguyễn Quốc Thản, Engineer, Tokyo, Japan

Australia

177

 

Nguyễn Đức Huy, Lâm Đồng, Việt Nam

Vietnam

178

 

Ngô Kim Hoa, Jounalist, Saigon, Vietnam

Vietnam

179

 

Cù Thanh Thủy, Graphic Designer, Sydney, Australia

Australia

180

 

Nguyễn Thiên Nhân, BA Commerce, Bình Dương, Vietnam

Vietnam

       

181

 

Nguyễn Ngọc Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

182

 

Nguyễn Văn Hiến, Victoria, Australia

Australia

183

 

Đương Đán, Engineer, Australia

Australia

184

 

Phạm Văn Thám, Hà Tĩnh, Vietnam

Vietnam

185

 

Inrasara, Cham Culture Researcher, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

186

L.

Nguyễn Chính, Lawyer, Nha Trang, Vietnam

Vietnam

187

 

Phero Nguyễn anh Dũng, Sài Gòn, Việt Nam

Vietnam

188

 

Nguyễn Thiết Thạch, Sài Gòn, Vietnam

Vietnam

189

 

Hà Ngọc Quyết, University Student, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

190

 

Hoàng Robin, Seatle, Washington, USA

USA

       

191

 

Nguyễn Brenda, California,USA

USA

192

 

Bùi Trung Nguyên, IT Engineer, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

193

 

Nguyễn Nam .Public Servant, Bình Dương, Vietnam

Vietnam

194

 

Nguyễn Hiếu, University Student, Binh Dưong, Vietnam

Vietnam

195

 

Lê Văn Huân, Engineer, Bình Dương, Vietnam

Vietnam

196

 

Đinh Văn Thành, Director of Finance, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

197

 

Đặng Minh hiệp, IT Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

198

 

Đoàn Khánh, San Jose, USA

USA

199

PhD

Đỗ Thịnh, PhD in Economics, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

200

 

Ninh Vân Anh, Engineer, Hà Nộì, Vietnam

Vietnam

       

201

 

Nguyên Ngọc, Writer, Quảng Ngãi, Vietnam

Vietnam

202

 

Trần minh Phát, Ship Steering Engineer, Biên hòa, Đồng Nai, Vietnam

Vietnam

203

 

Ngô Đức Thọ, Historical Việt Linguistic Researcher, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

204

 

Nguyễn Thị Thúy Hà, Student, University of Van Lang, Hanoi, Vietnam

Vietnam

205

 

Nguyễn Hải Đăng, Businessman, Ba Đình, Hà Nội, Việtnam

Vietnam

206

 

Nguyễn Tấn Lộc, Chemical Engineer, Khánh Hòa, Vietnam

Vietnam

207

 

Hồ Hoàng Hưng, Sài Gòn, Vietnam

Vietnam

208

 

Ngô Thái Vân, Public Servant, Sài Gòn, Vietnam

Vietnam

209

 

Lê Trung Hiếu, Thanh Khê, Đà Nẳng, Vietnam

Vietnam

210

 

Đặng Văn Lượng, Communication Engineer, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

       

211

 

Lê Quốc Quân, Lawyer, Hà Nội, Viêtnam

Australia

212

 

Nguyễn Quí kiên, Hà nội, Vietnam

Vietnam

213

PhD

Hoàng Toàn Thắng, Assìstant Prof, University of Thai Nguyên, Việtnam

Vietnam

214

 

Nguyễn Thanh Hà, Huế, Vietnam

Vietnam

215

 

Trần Hải, Civil Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

216

 

Nguyễn Thị Khánh Trâm, Researcher, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

217

 

Ngô Minh Tín, University Student, Ho Chi minh City, Vietnam

Vietnam

218

 

Trần Đức Thạch, Poet, Nghệ An, vietnam

Vietnam

219

 

Nguyễn Vũ Dân, Mechanical Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

220

 

Đào Tiến Thi, MA, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

       

221

 

Phùng hoài Ngọc, MA Linguistic, University of An Giang, Vietnam

Vietnam

222

 

Đào Phương Thảo, Medical Student, Vietnam

Vietnam

223

 

Phạm Duy Uyên, Hànội, Vietnam

Vietnam

224

 

Nghiêm Phong, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

225

PhD

Nguyễn Thiện Tống, Ph.D, Assistant Prof, National University of Hochiminh City

Vietnam

226

 

Lê Vân Anh, Germany

Vietnam

227

 

Thạch Quang Hải, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

228

 

Đinh Chẩn, Rome, Italy

Italy

229

 

Nguyễn Đình Hà, Bachelor of commerce, Hà nội, Vietnam

Vietnam

230

 

Pascal Nguyễn Ngọc Tính, Catholic Priest, Ho Chi minh City, Vietnam

Vietnam

       

231

 

Trương Đăng Ái. Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

232

 

Đào Văn Thông, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam

Vietnam

233

 

Nguyễn Thành Chiến, Research Student, Germany

Germany

234

 

Nguyễn Tuấn, Australia

Australia

235

 

Trương Khánh Ngọc, Civil Engineer, Huế, Vietnam

Vietnam

236

 

Nguyễn Mạnh Tài, Engineer, Japan

Japan

237

 

Nguyễn Minh châu, Cologne, Germany

Germany

238

 

Hoàng Đức Nhuận, Saigon, Vietnam

Vietnam

239

 

Bùi Công Tự, Ho Chi Minh city, Vietnam

Vietnam

240

 

Trần Quốc Hưng, Đồng Nai, Vietnam

Vietnam

       

241

 

Lâm Vĩnh Phúc, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

242

 

Đỗ Tiến Trung, Hải Phòng, Vietnam

Australia

243

 

Nguyễn Văn Hùng, Priest, Australia

Australia

244

 

Nguyễn Bữu, Texas, USA

USA

245

 

Nguyễn Văn Hùng, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

246

 

Đỗ Như Lý, Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

247

 

Huỳnh Thanh Phi, University Student, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

248

 

Nguyễn Thành Tiến, University Student, National University of Hanoi, Vietnam

Vietnam

249

MD

Phan Thế Vân, Medical Doctor, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

250

PhD

Hoàng Quí Thân, Ph.D, Hà Nội, Việtnam

Vietnam

       

251

 

Lê Quỳnh Mai, Engineer, University of Road and Transport, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

252

 

Đỗ Ngọc Tùng, Engineer, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

253

PhD

Âu Dương Thệ, Ph.D, Germany

Germany

254

 

Nguyễn Hữu Trường Thành, Western Australia, Australia

Australia

255

 

Sở Tụê Dung, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

256

PhD

Hà Hưng Quốc, Ph.D, Texas, USA

USA

257

 

Đào Hùng, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

258

 

Nguyễn An Liên, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

259

 

Hugger Markus Bugermeister, Germany

Germany

260

 

Jochum Harald, Germany

Germany

       

261

 

An Gertrud, Germany

Germany

262

 

Babara Reidke, Germany

Germany

263

 

Oliver Kayali, Germany

Germany

264

 

Hildegard Schweizer, Germany

Germany

265

 

Dieald Dedic, Germany

Germany

266

 

Honiscke Benjan, Germany

Germany

267

 

Berger Achim, Germany

Germany

268

 

Pradapngoen Trutt, Germany

Germany

269

 

Haurich, Germany

Germany

270

 

Klein, Germany

Germany

       

271

 

Bart, Germany

Germany

272

 

Hitzfeld, Germany

Germany

273

 

Rabold Eva, Germany

Germany

274

 

Elsaber Ingrid, Germany

Germany

275

 

Schweizer B, Germany

Germany

276

 

Hkassel Aleandra, Germany

Germany

277

 

Frank Mollenburg, Germany

Germany

278

 

Todorovic Maja, Germany

Germany

279

 

Knezevid Sozanna, Germany

Germany

280

 

Labomat, Germany

Germany

       

281

 

Bartl ,Germany

Germany

282

 

Trần Thị Hương, Germany

Germany

283

 

Trần Phong, Gloggnitz, Austria

Austria

284

 

Nguyễn Ngọc Thanh, Germany

Germany

285

 

Đào Thị Thoa, Germany

Germany

286

 

Trần Thùy Linh, Germany

Germany

287

 

Nguyễn Thị Thanh Hà, Ph.D Student, New Zealand

New Zealand

288

 

Lê Thị Minh Trang, Accountant, Bowling Gree, KY, USA

USA

289

 

Phạm Văn Tú, USA

USA

290

 

Trần Mai Anh, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

       

291

PhD

Đào Minh Châu, Ph.D, Senior Programme Officer, Hanoi, Vietnam

Vietnam

292

 

Vũ Thị Hương Giang, Journalist Tuoi Tre Newspaper, Hanoi Vietnam

Vietnam

293

 

Hà Văn Thùy, Vietnam

Vietnam

294

 

Khương Lý Bạch , Germany

Germany

295

 

Lê Dũng, Engineer, Hanoi, Vietnam

Vietnam

296

 

Nguyễn Xuân Hoài, Saigon, Vietnam

Vietnam

297

 

Hà Văn Chiến, Kiến Xương, Thái Bình, Vietnam

Vietnam

298

 

Phạm Peter, San jose, USA

USA

299

 

Phạm Huy, Ph.D Student, San Jose, CA, USA

USA

300

 

Phạm T Tieny, Public Healthcare Manager, Berkley, CA, USA

USA

       

301

 

Phạm Liễu, San Jose, CA, USA

USA

302

 

Hồ Thị Hồng Phúc, Business proprietor, San jose,CA, USA

USA

303

 

Lê Tina, Business proprietor, San Jose, USA

USA

304

 

Nguyễn Xuân Cường, Quảng Trị, Vietnam

Vietnam

305

 

Dương Văn Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam

Vietnam

306

PhD

Trần Ngọc Danh, Ph.D Mathematics, Houston, Texas, USA

USA

307

Arc

Nguyễn Đức Trường, Architect, France

France

308

 

Ngô Minh, Huế, Vietnam

Vietnam

309

 

Minh Tâm, Huế, Vietnam

Vietnam

310

 

Trần Ngọc Ánh, MBA Education, Boston, USA

USA

       

311

 

Lương Công Trung, University Lecturer, Nha Trang, Vietnam

Vietnam

312

 

Chân Tín, Catholic Priest, Saigon, Vietnam

Vietnam

313

 

Nguyễn Hữu Giãi, Catholic Priest, Huế, Vietnam

Vietnam

314

 

Phan Văn Lợi, Catholic Priest, Bắc Ninh, Vietnam

Vietnam

315

 

Nguyễn Thanh Cường, business proprietor, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

316

 

Nguyễn Lê Bình Yên, Engineer, vietnam

Vietnam

317

 

Phạm Trọng Khà, Richardson, USA

USA

318

 

Ngô Xuân Thuỷ, Mechanical Engineer, Saigon, Vietnam

Vietnam

319

 

To Oanh, Teacher, Bắc giang, Vietnam

Vietnam

320

 

Phạm Văn Lễ, Civil Engineer, Saigon, Vietnam

Vietnam

       

321

PhD

Nguyễn Phước Vĩnh Tây, Ph.D, California, USA

USA

322

 

Lê Hiền Đức, Anti-Corruption Worker, Hanoi, Vietnam

Australia

323

 

Lê Joseph, Accountant, Australia

Australia

324

 

Nguyễn Thụy, Engineer, Canada

Australia

325

 

Văn Phú Mai, Quảng Nam, Việtnam

Vietnam

326

MD

Nguyển Lượng, Medical Doctor, University of New Mexico, USA

USA

327

 

Đinh Đạt, Gelderland, Holland

Holland

328

 

Lê Nga, Acupuncturist, Brisbane, Australia

Australia

329

DD

Thụ Quyên, Dentist, Germany

Germany

330

MD

Tô Viết Thuấn, Medical Doctor, Post Grad. Researcher, Munich, Germany

Germany

       

331

 

Dương Thu, Interpreter, Munich, Vietnam

Vietnam

332

Arc

Nguyễn Việt Hưng, Architect, Hanoi, Vietnam

Vietnam

333

 

Trần Thị Nga, Factory Worker, Germany

Germany

334

 

Vũ Đình Kh. , writer, Canada

Canada

335

 

Đinh Quốc Phong, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

336

 

Đinh Thị Tuyết, Lâm Đồng, Việt Nam

Vietnam

337

 

Nguyễn Thị Huyền Trân, Hochiminh City, Việt Nam

Vietnam

338

 

Nguyễn Thị Trang , Nghệ An, Việt Nam

Vietnam

339

 

Lê Văn Hoàng, Bến Tre, Việt Nam

Vietnam

340

 

Hoàng Gia Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Vietnam

       

341

 

Nguyễn Văn Pháp, Biotechnology Engineer, Đồng Nai, Vietnam

Vietnam

342

 

Nguyễn Thị Ngọc Lãm, Phú Nhuận, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

343

 

Trần Hạnh, Library Technician,Victoria, Australia

Australia

344

 

Tô Minh Chí, Victoria, Australia

Australia

345

 

Trần Thu, Victoria, Australia

Australia

346

 

Đào Anh Trường, Post Grad. Student, Architecture, France

France

347

 

Vũ Thị Bích, Paris

France

348

 

Vũ Jenny, Communication Engineer, Germany

Germany

349

 

Huỳnh Văn Anh, Phan Rang, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

350

 

Vũ Ngọc Thọ, WA, Australia

Australia

       

351

 

Nguyễn Trọng Thành, Luthiana

Luthiana

352

 

Trần Hữu Tâm, Western Australia, Australia

Australia

353

 

Trần Văn Bang, Engineer, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

354

 

Thịnh Dũng, Hà Nội, Vietnam

Vietnam

355

 

Trần Quang, Belleville, NY, USA

USA

356

 

Dương Toi, Florida, USA

USA

357

 

Phạm Ngọc Trường, Tours, France

France

358

 

Đỗ Quý, M.I.T., Consultant, Melbourne, Australia

Australia

359

 

Đỗ Duy Vương, USA

USA

360

 

Nguyễn Hoàng Quí, Hảỉ Dương, Vietnam

Vietnam

       

361

 

Đỗ Huy Vũ, Seatle, USA

USA

362

 

Lê Toàn, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

363

 

Mai Thái Lĩnh, Researcher, Đà Lạt, Vietnam

Vietnam

364

 

Huỳnh Nhật Hải, Retired, Đà Lạt, Vietnam

Vietnam

365

 

Huỳnh Nhật Tấn, Retired, Đà Lạt,Vietnam

Vietnam

366

 

Nguyễn Thị Phương Hoa, BSc Physics, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

367

PhD

Trần Văn Bình, Ph.D, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

368

 

Bùi Dương Chí, USA

USA

369

 

Nguyễn Kim Hoàng, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

370

PhD

Nguyễn Thiện Tống, Ph.D, Vietnam

Vietnam

       

371

PhD

Nguyễn Thịnh Lê, Ph.D, Lecturer, Clausthal University of Technology, Germany

Germany

372

 

Nguyễn Tuấn Anh, Engineer, Hải Phòng, Vietnam

Vietnam

373

 

Nguyễn Thị Hảo, Shillim, Kwanag-ku, Seoul, South Korea

South Korea

374

 

Inrajaya, Ethnic chăm, Saigon, Vietnam

Vietnam

375

 

Nguyễn Thị Minh Phương, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

376

 

Nguyễn Trường Hưng, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

377

 

Trịnh Tuấn Dũng, Agriculture Engineer, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

Vietnam

378

 

Trần Văn Khoan, Vũng Tàu, Vietnam

Vietnam

379

 

Nguyễn Thế Hải, Retired Public Servant, Hanoi, Vietnam

Vietnam

380

MD

Nguyễn Thượng Kính, Medical Doctor, Hanoi, Vietnam

Vietnam

       

381

 

Vũ Khánh Thanh, MBE, Great Britain

Great Britain

382

 

Trần Kim Thập, Maths Dept, Balcatta Senior High School, Balcatta WA, Australia

Australia

383

 

Nguyễn Minh Trí, Risk management Consultant, Germany

Germay

384

 

Nguyễn Quang Minh, Senior Petroleum Economist, Norway

Norway

385

 

Ngô Văn Hải, Factory Worker, Yên Bái, Vietnam

Vietnam

386

 

Nguyễn Thị Minh Thúy, Volunteer teacher, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

387

 

Đặng Quý, Office Staff, Washington, USA

USA

388

 

Trần Đình Lâm, Hanoi, Vietnam

Vietnam

389

 

Nguyễn Công Sơn, Vietnamese Oversea Student, Finland

Finland

390

 

Hà Vĩnh Tiên, Russian Translator, Hanoi, Vietnam

Vietnam

       

391

 

Nguyễn Nhạn, Business proprietor, Sydney, Australia

Australia

392

 

Đỗ Đăng Liêu, Australia

Australia

393

 

Hoàng chiến, Germany

Germany

394

 

Dư Thị Hoàn, Writer, Hải Phòng, Vietnam

Vietnam

395

 

Nguyễn XuânThịnh, Teacher, Hochiminh city, Vietnam

Vietnam

396

 

Lê Hồng Phong, Accountant, Hanoi, Vietnam

Vietnam

397

 

Đặng Thanh Huyền, Student, Faculty of Commerce, University of Danang, Vietnam

Vietnam

398

 

Julia Hughes, English Teacher, Balcatta Senior High School, Balcatta WA, Australia

Australia

399

 

Thái Văn Đô, Sacramento, California, USA

USA

400

 

Khâu Thị Quốc Hoa, Tampere, Finland

Finland

       

401

 

Ngô Thị Yến, Perth, Australia

Australia

402

MD

Trần Kim Thạnh , Medical Dortor, Health Department of WA, Australia

Australia

403

MD

Te-Yu Hung, Medical Doctor, Health Department of WA, Australia.

Australia

404

 

Trần Kim Nhật - Finance Consultant, Perth, Australia 

Australia

405

Arc

Lê Thế Hiệp, Architect, Vietnam

Vietnam

406

 

Phạm Ngọc Cảnh Nam, Writer, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

407

 

Dương Quốc Lộ, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

408

 

Lê Dạ Lý, Incheon South Korea

South Korea

409

 

Nguyễn Ngọc Bích, Euicheonbu, South Korea

South Korea

410

 

Kim Soo Jin, Incheon, South Korea

South Korea

       

411

 

Đặng Minh Thi, Seoul, South Korea

South Korea

412

 

Lê Kim Nga, Hwaseong, South Korea

South Korea

413

 

Nguyễn Thị lợi, Osan, South Korea

South Korea

414

 

Trần Thu Hà, Hwaseong, South Korea

South Korea

415

 

Phạm Thị Châu Ngân, Swaseong, Southorea

South Korea

416

 

Trần Thị Thao, Jecheon, South Korea

South Korea

417

 

Trần Thùy Dung, Sunchang, South Korea

South Korea

418

 

Ngô Khoa Bá, MBA, Houston,Texas, USA

USA

419

 

Nina Schwarz ,   Germany

Germany

420

 

Sarah Schulz ,   Germany

Germany

       

421

 

Joachim Störk , Germany              

Germany

422

 

Aläx Burchert  ,  Germany

Germany

423

 

Jan Wehrhold ,  Germany

Germany

424

 

Alicia Redwitz , Germany

Germany

425

 

Julia   Gutbrrod , Germany

Germany

426

 

Trần Công Khánh, Hải Phòng, Vietnam

Vietnam

427

 

Nguyễn Thúy Diễm Hồng, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

428

 

Nguyễn Thúy Như Hương, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

429

 

Nguyễn Thúy Diệu Hằng, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

430

 

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

       

431

 

Nguyễn Quốc Hưng, Thomastown, Victoria, Australia

Australia

432

 

Chương Văn Hà, Fairfield, Australia

Australia

433

 

Trần Viết Thụy, Belgium

Begium

434

 

Ysa Cosiem, Ethnic chăm, Rockville, Maryland, USA

USA

435

 

Lý Thanh Liêm, Chandler, AZ, USA

USA

436

 

Lý Thu, Chandler, AZ, USA

USA

437

 

Lý Minh Tú, Chandler, AZ, USA

USA

438

 

Lý Khôi, Chandler, AZ, USA

USA

439

 

Nguyễn Đình Sĩ, Civil Engineer, Vancouver, Canada

Canada

440

 

Bui Trang, Accounting clerk, Westminster, CA, USA

USA

       

441

 

Trịnh Thị Hảo, Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam

Vietnam

442

 

Nguyễn Thanh Caroline Springs, Victoria, Australia

Australia

443

 

Trần Thị Diệp, Caroline Springs, Victoria, Australia

Australia

444

 

Nguyễn Quốc Bình, St. Albans, Victoria, Australia

Australia

445

 

Phạm Thị Gái, St. Albans, Victoria, Australia

Australia

446

 

Phạm Xuân Huy, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Vietnam

447

 

Ngô Khiết, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

448

 

Phạm Đức Tuấn, Retailer, Saigon, Vietnam

Vietnam

449

 

Trần Thế Phong, MA in Linguistic, Melbourne, Australia

Vietnam

450

 

Trần Quốc Thành, Free Trader, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

       

451

 

Nguyễn Kevin, Toronto, Canada

Canada

452

 

Bùi Laura, Toronto, Canada

Canada

453

 

Nguyễn Thế, Nha Trang, Khánh Hoà, Vietnam

Vietnam

454

 

Đào Văn Tùng, Writer, Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam

Vietnam

455

 

Trần Thế Yên, Electrical Engineer, Mỹ Tho, Vietnam

Vietnam

456

 

Đoàn Kiều Nga, Chanhassen, Minnesota, USA

USA

457

 

Đoàn Văn Lang, Houston, Texas, USA

USA

458

 

Tô Minh Quảng, Houston, Texas, USA

USA

459

 

Lê Hữu Đào, Vietnamese Community, Liége, Belgium

Belgium

460

 

Nguyễn Minh Tiến, Hải PHòng, Vietnam

Vietnam

       

461

PhD

Hoàng Quý Thân, Ph.D, Assistant Prof, Hanoi, Vietnam

Vietnam

462

 

Trương Tấn Phát, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

463

 

Trần Bích Lệ, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

464

 

Trương Hoài Nam, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

465

 

Trương Hoài Bảo, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

467

 

Trương Hoài Long, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

468

 

Trương Tú Diệp, Keyborough, Victoria, Australia

Australia

469

 

Thế Hải, Đóng Đa, Hanoi, vietnam

Vietnam

470

 

Nguyễn Chí Tuyến, copy right specialist, The Gioi Publisher, Hanoi, Vietnam

Vietnam

       

471

 

Võ Trường Thiện, Private Retailer, Nha Trang Khánh Hòa, Vietnam

Vietnam

472

 

Nguyễn Tấn Nguyễn, Saigon, Vietnam

Vietnam

473

 

Trần Phúc Quyền, IT technician, Saigon, Vietnam

Vietnam

474

 

Đoàn Trung, Engineer, Australia

Australia

475

 

Dương Trọng Hiếu, Bắc Giang, Vietnam

Vietnam

476

 

Bùi Trang, Westminster, California, USA

USA

477

 

Bảo huỳnh, Boeing Technical Engineer, Westminster, California, USA

USA

478

PhD

Đặng Hoàng Giang, Ph.D, Hanoi, Vietnam

Vietnam

479

PhD

Lê Khánh Hùng, Ph.D, Hanoi, Vietnam

Vietnam

480

PhD

Lê Thị Chiêng. Ph.D, Hanoi, Vietnam

Vietnam

       

481

 

Wittawat Lohasuwan, Lawyer, United Kingdom

United Kingdom

482

 

Phạm Văn Luật, Engineer, Houston, Texas, USA

USA

483

 

Nguyễn Thu Cúc, Houston, Texas, USA

USA

484

 

Phạm Quỳnh Anh, Houston, Texas, USA

USA

485

 

Nguyễn Hữu Thọ, Melbourne,Victoria,Australia

Australia

486

 

Nguyễn Mỹ Dung, Melbourne, Victoria

Australia

487

 

Nguyễn Như Quỳnh, Melbourne, Victoria

Australia

488

 

Nguyễn Ngọc Châu, Melbourne, Victoria

Australia

489

 

Hồ Trọng Đễ, Project Engineer, Hochominh City, Vietnam

Vietnam

490

 

Võ Thị Thu Dung, Saigon, Vietnam

Vietnam

       

491

 

Nhật Tuấn, Writer, Hochiminh City,

Vietnam

492

 

Lê Trọng Tính, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Vietnam

493

 

Đoàn Nghiệp, Engineer, Hochominh City,

Vietnam

494

 

Phạm Hữu, Canada

Canada

495

 

Đàm Minh, Ex-soldier, Hải Phòng, vietnam

Vietnam

496

 

Nguyễn Ngô Thúy Trúc, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

497

 

Vũ Hồng Nhật, Lecturer, Thanh hoá, Vietnam

Vietnam

498

 

Hoàng Hưng, Writer, Translator, Hochiminh City

Vietnam

499

 

Nguyễn Duy Thanh Phong, Saigon

Vietnam

500

 

Nguyễn Xuân Tiến, Industrial Chemist, Schweiz, Switzerland

Switzerland

       

501

 

Phạm Trần, Journalist, USA

USA

502

 

Nguyễn Đình Khuyến, Hanoi, Vietnam

Vietnam

503

 

Cao Thị Nhung, Hochominh, City, Vietnam

Vietnam

504

MD

Nguyễn Hào, Medical Doctor, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

505

 

Ngô Văn Hòa, Business Operator, Đà Nẵng, Vietnam

Vietnam

506

 

Nguyễn Tiến Đức, Retired Waterway Engineer, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

507

 

Vũ Hoàng Hải, Business Proprietor, Hochiminh City

Vietnam

508

 

Bá Xuân Thắng, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

509

 

Chế Mỹ Lan, Retail Manager, Washington, USA

USA

510

 

Phạm Anh Tuấn, Accountant, Pleiku, Gia Lai, Vietnam

Vietnam

       

511

 

Võ Đại Hùng, Dallas, Texas, USA

USA

512

 

Trần Thị Kim Oanh, Dallas, Texas, USA

USA

513

 

Võ Đại Vinh, Dallas, Texas, USA

USA

514

 

Võ Đại Thịnh, Dallas, Texas, USA

USA

515

 

Võ Thị Thảo, Forthworth, Texas, USA

USA

516

 

Nguyễn Văn Mạnh, Forthworth, Texas, USA

USA

517

 

Võ Thị Anh, Carolton, Texas, USA

USA

518

 

Tống Thị Hồng Ngọc, Da Nang, Vietnam

Vietnam

519

 

Jayam Padra, Lưu Hoàng Minh Giám, Ethnic Cham, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

520

 

Putra Jatrai, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

       

521

 

Trần Xuân Quang, Nghệ An, Vietnam

Vietnam

522

 

Nguyễn Văn Báu, Civil Engineer, National University University , Hanoi, Vietnam

Vietnam

523

 

Hoàng Anh Trung, Hanoi, Vietnam

Vietnam

524

Arc

Giảng Tư Hải, Architect, Nghệ An, Vietnam

Vietnam

525

 

Nguyễn Quốc Minh, Poet, Hanoi, Vietnam

Vietnam

526

 

Trần Văn Chương, vũng Tàu, Vietnam

Vietnam

527

PhD

Lê Văn, Ph.D, Saigon, Vietnam

Vietnam

528

 

Hoàng Ngọc Liên, Engineer, Hanoi, Vietnam

Vietnam

529

 

Lê Bá Thành, Research Art Student, Hanh Châu, China

China

530

 

Vũ Thư Hiền, Writer, Paris, France

France

       

531

 

Kiều Văn Vũ, Thuận Nam, ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

532

 

Lê Khánh Duy, Saigon, Vietnam

Vietnam

533

 

Phạm Văn Nhân, Teacher, Hanoi, Vietnam

Vietnam

534

 

Trần Tuấn Lộc, B.Commerce, Accoutant, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

535

 

Nguyễn Liên Phương, Medical Doctor, Saigon, Vietnam

Vietnam

536

 

Đào Quốc Việt, Hanoi, Vietnam

Vietnam

537

MD

Đồng Thanh Trí, Medical Doctor, USA

USA

538

 

Nguyễn Thăng Long, Hanoi, Vietnam

Vietnam

539

 

Javy Tapeng, Ethnic Cham, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

540

Arc

Nguyễn Sỹ Đáng, Architect, , Wounded soldier,Vung Tau, Vietnam

Vietnam

       

541

 

Chay Dalim. Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

542

 

Đặng Văn Nam, Saigon, Vieynam

Vietnam

543

 

Trần Văn Đang, Saigon, Vietnam

Vietnam

544

 

Eva Ruoi, Ethnic Cham, Social worker, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

545

 

Lâm Thông Thái, Visitor Tour guide, Vietnam

Vietnam

546

 

Ôn Ken, Ethnic cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

547

 

Nguyễn Chế Thùy Dung, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

548

 

Trương Thị Thu Nương, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

549

 

Julie Thi Underhill, Ph.D Candidate, University of California- Berkeley USA

USA

550

 

Scott Mahood, bok seller, Porland, Oregon, USA

USA

       

551

 

Eugene W. Lau, Student, Oakland, California, USA

USA

552

 

Kiều Vân, Ethnic Cham, Ninh Thuan Vietnam

Vietnam

553

 

Santa Pradhan, Seattle, Washington, USA

USA

554

 

Hưng Thiện, Ethnic cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

555

 

Nguyễn Văn Hà, B. Com, Bắc Giang, Vietnam

Vietnam

556

 

Naitri, Hochiminh City,Vietnam

Vietnam

557

 

Thạch Ngọc Xuyên, Ninh Thuận,Vietnam

Vietnam

558

 

Trượng Lệ Xuân, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

559

 

Hoa Tươi Dương, Ethnic Cham, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

560

 

Quang Thế, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

       

561

 

Quang Minh Hưng Vương, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

562

 

Hua Su Su, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

563

 

Danh Danh, Washington State, USA

USA

564

 

Kaka, factory worker, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

565

 

Đặng Hương Lan, Washinton State, USA

USA

566

 

Đặng M Tuấn, US Army Officer, Afghanistan

Afghanistan

567

 

Phú Quí, Thuận Nam, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

568

 

My Nai, Sacramanto, California, USA

USA

569

 

Ashley Nguyen, Student, Washington, USA

USA

570

 

Trà Thanh Toàn, Student, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

       

571

 

Năng Kim Uyên, Ethnic Cham, Student, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

572

 

Nguyện Thị Xuân Hiệp, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

573

 

Hứa Văn Đức, Student, Ethnic Cham, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

574

 

Nguyễn Thị Mộng Nhi, Student, Hochiminh City, Vietnam

Vietnam

575

 

Văn Đuc Duy Pon, Ethnic Cham, Ninh Phuoc, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

576

 

Đặng Thúy Viên, Bình Thuận, Vietnam

Vietnam

577

 

Luan Dang, Washington, USA

USA

578

 

Trương tin, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

579

 

Châu Ngọc Sapa, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuan,Vietnam

Vietnam

580

 

Bá Văn Luyến, Thuận Nam, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

`

     

581

 

Thanh Thủy Mai Trung, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

582

 

Thanh Thủy Diễm Trinh, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

583

 

Thành Đạt Đa Lin, Ethnic Cham, Ninh Hải, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

584

 

Trà Thị Doãn Dung, Quảng Nam, Vietnam

Vietnam

585

 

Thạch Đăng Quang, Student, Vietnam

Vietnam

586

 

Đào Quang Vịnh, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

587

 

Đặng Ngọc Ly, Student, Washington, USA

USA

588

 

Đặng Chánh Anh, Washington State, USA

USA

589

 

Hạc Thị Tân, Washington State, USA

USA

590

 

Đặng Thanh, Tacoma, Washington State, USA

USA

       

591

 

Iayang, Ninh Thuan Vietnam

Vietnam

592

 

Dương Nancy, Student, Sacramento, California, USA

USA

593

 

Dung Van Phú, Washington State, USA

USA

594

 

Drajan Plin, Lang Biang, Đà Lạt, Vietnam

Vietnam

595

 

Drajan Dick, Lang Biang, Đà Lạt, Vietnam

Vietnam

596

 

Thạch Trung Tuệ Nguyên, Freelance Writer, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

597

 

Soroh Châu, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

598

 

Châu Đại Truyền, Student, Đà Nẵng, vietnam

Vietnam

599

 

Arianna, Atienza, Qashington, USA

USA

600

 

Jaber K Tofan, Washington, USA

USA

       

601

 

Alshahrbi Ali, Washington, USA

USA

602

 

Pokhrel Debak, Seattle, Washington, USA

USA

603

 

Dahra Hilowle, Washington USA

USA

604

 

Abdulrazaq Oman, Washington, USA

USA

605

 

Hàn Văn Phú, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

606

 

Trà Vigia, Ethnic Cham, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

607

 

Báo Minh Ngọc, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

608

 

Deepak Pohkrel, Seattle ,Washington, USA

USA

609

 

Saiyagone Dolly, Washington, USA

USA

610

 

Joyce Gonzales, Seattle, Washington, USA

USA

       

611

 

Anton Batita, Washington, USA

USA

612

 

Isvan, Ethnic Cham, Enthropologist, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

613

 

Quảng Thị Bạch Vân, Ninh Thuan, Vietnam

Vietnam

614

 

Thạch Ngọc Xuân, Modesto, California, USA

USA

615

 

Đàng Thị giãi, Modesto, California, USA

USA

616

 

Thạch Emy, Modesto, California, USA

USA

617

 

Thạch Jenny, Modesto, California, USA

USA

618

 

Thạch Kathy Xuân, Modesto, California, USA

USA

619

 

Thạch Kimberly, Modesto, California, USA

USA

620

 

Thạch Champany, Modesto, California, USA

USA

       

621

Arc

Nguyễn Xuân Thủy, Architect, Saigon, Vietnam

Vietnam

622

 

Muhammad Ilias Bin Soslan, Student Polytechnic, Malaysia

Malaysia

623

 

Nguyễn Hoàng Hải, Mechanical Engineer, Thanh Hoa, vietnam

Vietnam

624

 

Bá Minh Trí, business retailer, Ethnic Cham, Ninh Thuận, Vietnam

Vietnam

       
       
       
       
       
   

Brief Statistics:

 
   

Ph.D: Vietnam: 20, overseas: 11

 
   

Medical Doctor: Vietnam: 2, overseas: 6

 
   

Architect: Vietnam 5, overseas 1