Sự khác biệt giữa thực tế và các quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân 1999, 2008, Luật Công an Nhân dân 2005

Hà Đình Sơn

1. Khoản 1, điều 15 “Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan” Luật sĩ quan quân đội nhân dân năm 1999, quy định:

“Sư đoàn trưởng, Tỉnh đội trưởng: Đại tá;”

Và điểm e, điều 15 “Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan” Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung ngày 03/06/2008, quy định:

“Sư đoàn trưởng, Chính uỷ Sư đoàn; Chỉ huy trưởng vùng Hải quân, Chính uỷ vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính uỷ vùng Cảnh sát biển; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh: Đại tá;”

Nhưng thực tế, hiện nay có nhiều Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh mang quân hàm Thiếu tướng là căn cứ vào đâu?

2. Khoản 1, điều 24 Luật Công an nhân dân ngày 29/11/2005, quy định:

“Điều 24. Hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Công an nhân dân:

1. Cấp bậc hàm của sĩ quan đảm nhiệm chức vụ cơ bản trong Công an nhân dân được quy định như sau:

a) Tiểu đội trưởng: Thiếu uý, Trung uý, Thượng uý;

b) Trung đội trưởng: Trung uý, Thượng uý, Đại uý;

c) Đại đội trưởng: Thượng uý, Đại uý, Thiếu tá;

d) Tiểu đoàn trưởng, Trưởng Công an phường, thị trấn, Đội trưởng: Thiếu tá, Trung tá;

đ) Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng phòng: Trung tá, Thượng tá;

e) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng, Vụ trưởng: Thượng tá, Đại tá;

g) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh cảnh vệ: Đại tá, Thiếu tướng;

h) Tổng cục trưởng: Thiếu tướng, Trung tướng;

i) Bộ trưởng: Thượng tướng, Đại tướng”.

Nhưng thực tế, hiện nay có nhiều Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng. Quy định pháp luật nào cho phép Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng?

3. Điểm i, khoản 1, điều 24 “Hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Công an nhân dân” Luật Công an nhân dân ngày 29/11/2005, quy định:

“Bộ trưởng: Thượng tướng, Đại tướng”.

Ngày 06/08/2011, bế mạc phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Trần Đại Quang được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an nhưng đến ngày 05/12/2011 mới được phong hàm Thượng tướng?

Lực lượng vũ trang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước là tiền thuế của nhân dân, việc các cá nhân, tổ chức thực thi tùy tiện, trái pháp luật thì nhà nước còn kỷ cương nữa không? Ai phải trả lời trước nhân dân?

Hà Nội, ngày 22/09/2012

H.Đ.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn