03/05/2017

Vận động chữ ký đòi quyền đất đai

VOA

Hơn 10 nhóm xã hội dân sự và gần 100 nhà hoạt động hiện đang vận động chữ ký cho một yêu sách đòi chính quyền Việt Nam “khẩn cấp cải cách chính sách đất đai”. Hai điểm hàng đầu trong bản yêu sách là yêu cầu quốc hội, chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam “công nhận và bảo hộ quyền tư hữu đất đai, nhà ở”; cũng như “phải bồi thường đúng giá trị” khi chính quyền lấy đất của dân để xây dựng các cơ sở an ninh, quốc phòng, hạ tầng công cộng quan trọng.

Video: https://av.voanews.com/Videoroot/Pangeavideo/2017/04/1/11/1149ef40-d9aa-4ba1-a60b-0704a90fdc2a_mobile.mp4?download=1

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/3828600.html