27/08/2017

Hà Nội sẽ tinh gọn, giải thể hàng chục ban chỉ đạo

Hòa Lộc

"Hiện nay Hà Nội còn 108 ban chỉ đạo đang hoạt động. Thực tế, có những việc các cơ quan, sở ngành hoàn toàn tự chủ động giải quyết, hoặc tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND TP mà không nhất thiết phải có các ban chỉ đạo" - thực đúng là họa xà thiêm túc, chỉ chết dân thôi.

Bauxite Việt Nam

Sáng 22-8-2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP họp phiên thường kì tháng 8 xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP.

Tại phiên họp, trong nội dung kiện toàn các ban chỉ đạo TP theo báo cáo của Văn phòng UBND TP, hiện nay Hà Nội còn 108 ban chỉ đạo đang hoạt động. Thực tế, có những việc các cơ quan, sở ngành hoàn toàn tự chủ động giải quyết, hoặc tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND TP mà không nhất thiết phải có các ban chỉ đạo.

Văn phòng UBND TP đề xuất kiện toàn các ban chỉ đạo theo hướng sáp nhập các ban chỉ đạo có nội dung trùng lặp, chung cơ quan thường trực, giải thể những ban chỉ đạo không phù hợp và chỉ giữ lại những ban chỉ đạo mà Trung ương quy định phải thành lập.

Cụ thể, phương án đề xuất giữ nguyên 40 ban chỉ đạo, sáp nhập 27 ban thành 8 ban, giải thể 41 ban. Bộ máy được tinh gọn từ 108 xuống 48 ban chỉ đạo.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho rằng Hà Nội đã và đang làm mạnh, hiệu quả công tác tinh giản biên chế, Hà Nội có thể giảm thêm nữa các ban chỉ đạo; không nhất thiết Chính phủ, bộ có ban chỉ đạo nào, Hà Nội phải có mà Hà Nội có thể lập thêm các ban chỉ đạo phục vụ các nhiệm vụ cấp thiết như thu hút FDI, các dự án lớn...

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết từ đầu năm, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo Văn phòng và các sở, ngành đã rà soát để thu gom lại các ban chỉ đạo để hoạt động hiệu quả hơn. Cụ thể như các vấn đề về điện thì chung một ban chỉ đạo, giáo dục và kinh tế, giao một người chuyên trách một mảng như cổ phần hóa.

Theo Chủ tịch Chung, việc gom các ban chỉ đạo lại chính là để giảm tải cho các sở cũng như nâng cao hiệu quả công tác. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Văn phòng UBND TP cùng các ngành rà soát chính xác lại một lần nữa để đề xuất sáp nhập các ban, với các quy trình làm việc cụ thể.

H.L

Nguồn: http://doanhnghiepvn.vn/ha-noi-se-tinh-gon-giai-the-hang-chuc-ban-chi-dao-d106879.html