14/05/2017

Thư giãn Chủ nhật

Bên trọng, bên khinh

 

Thái Bá Tân

Chính quyền đã phát lệnh
Truy nã một thanh niên,
Một nhà dân chủ trẻ,
Tên là Bạch Hồng Quyền.

Về tội đã “kích động”,
“Xúi giục” dân Lộc Hà
Tụ tập trước cổng Huyện,
Phản đối Formosa.


Cứ cho là như thế.
Cứ cho đối tượng Quyền
Đã vi phạm luật pháp,
Nhưng xin hỏi chính quyền:

Vì sao không truy tố
Và phát lệnh bắt giam
Kẻ kích động, xúi giục 
Biểu tình chống Cha Nam?

Vì sao nhất bên trọng,
Mà lại nhất bên khinh,
Khi ta chưa có luật
Cho phép dân biểu tình?

Không thể nào nghĩ khác
Rằng chính quyền độc tài,
Muốn đúng thì nói đúng.
Muốn sai thì nói sai.

Chính quyền lại lẫn nữa
Tự lòi đuôi của mình.
Đuôi xem thường pháp luật,
Nhất bên trọng, bên khinh.

 

T.B.T.

 

Nguồn: FB Tân Thái Bá