10/04/2011

Thư giãn Chủ nhật – Những clip video nhạc chế về bão giá

1. Lương mềm cuối năm:

2 Thời xăng tăng giá – Hiếu Orion (Cải biến từ bài: Giấc mơ Chapi):

3. Lời ru buồn cho giá – Cù Trọng Xoay:

5. Xăng – Cù Trọng Xoay (Cải biến từ bài Mây lang thang):