13/05/2017

Viện của dân, Viện của đảng

Huy Đức

Cử tri Thanh Hóa không bầu ông Đinh La Thăng và nay thì ông trở thành "đại biểu" của họ bằng một quyết định điều chuyển (1). Từ việc chỉ đạo UBTV Quốc hội làm thủ tục kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng đến việc chỉ đạo miễn nhiệm ông Võ Kim Cự cho thấy Ban bí thư đang công khai thể hiện vai trò "đảng cầm quyền".

Nên trắng phớ ra như thế, dân cũng cần được biết thực chất quyền lực đến từ đâu.

Nhưng như thế thì các cuộc bầu cử hóa ra lại tốn kém không cần thiết. Cho dù Đảng Cộng sản vẫn đang là đảng cầm quyền ở VN thì cũng nên cầm quyền thông qua Nhà nước. Và, nếu đảng nhận thức rằng quyền lực của mình sẽ bớt tha hóa nếu dân có tiếng nói thì nên cấu trúc "cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất" thành hai viện: một viện của dân và một viện của đảng.

Viện của đảng có thể cơ cấu như Viện Nguyên lão (Anh) hoạt động như thượng viện gồm (đương nhiên) các vị đã được đại hội đảng bầu vào Trung ương. Viện của dân gồm những người tranh cử từ dân thực sự. Họ xuất phát từ lá phiếu của dân, sống gần dân, chẳng có ban bí thư nào điều chuyển.

Võ Kim Cự cũng chính đảng đưa vào Quốc hội; Trịnh Xuân Thanh cũng đảng đưa vào Quốc hội. Dân đã mất một buổi cày đi bỏ phiếu rồi bây giờ ngơ ngác nhìn đảng đưa họ ra.

Có minh bạch nguồn gốc của quyền lực thì mới minh bạch trách nhiệm. Dân chúng chỉ hợp thức hóa một danh sách đảng cử mà bị buộc phải chịu trách nhiệm như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng tuyên bố thì tội cho dân lắm.

H.Đ.

Nguồn: FB Truong Huy San

(1) Xin xem: ĐBQH Đinh La Thăng sẽ chuyển về đoàn Thanh Hóa