18/10/2010

Thư Bạn đọc Kính gửi các bác, các chú trong Ban Biên tập trang Bauxite Việt Nam,

images[1] Cháu, Lê Trung Kiên, đã đọc bản kiến nghị về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, với tấm gương về thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary của các bác, các chú GS Hoàng Tụy, Trần Việt Phương, Nhà văn Nguyên Ngọc cùng các trí thức, các nhà khoa học đăng trên trang boxitvn.wordpress.com. Cháu hoàn toàn đồng tình ủng hộ quan điểm của các nhà khoa học chân chính, tâm huyết với vận mệnh của đất nước và sự an nguy của mỗi người dân Việt Nam, cả hiện nay và tương lai và chính thức ký tên vào danh sách kiến nghị do các nhà khoa học chân chính khởi xướng!

Tên họ: Lê Trung Kiên.

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.

Địa chỉ cư trú: […]

Địa chỉ E-mail: […]

Số điện thoại: […]

Ghi chú thêm: Trang BVN của các bác khoảng nửa tháng nay đã bị Viettel chặn, cháu phải vượt tường lửa mới đọc được đấy! Cháu đã gọi điện cho Viettel, nhà cung cấp dịch vụ Internet nhưng các anh kỹ thuật bên đó thú thật là buộc phải chặn do Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn chỉ đạo, nói trang này là trang phản động. Cháu có nổi cáu và hỏi rõ rằng: Đó có phải là một QUYẾT ĐỊNH không? Có Quyết định nào khẳng định trang boxitvn.wordpress.com là trang phản động không? Bộ Thông tin và Truyền thông có ban hành Quyết định chặn các trang này không hay chỉ là một công văn thông thường?

Tiếc là các kỹ thuật viên này đều tỏ ra thông cảm và khuyên cháu nên chịu khó dùng phần mềm vượt tường lửa để tiếp tục đọc. Các anh ấy cũng phải thế! Thật buồn!

Chúc các bác, các chú trong BVN và các nhà khoa học mạnh khoẻ, hạnh phúc, luôn đi đầu trong phong trào yêu nước thiết thực!

Cháu Lê Trung Kiên.

P/S: Xin vui lòng được nhận hồi âm, cháu sợ là thư cũng bị chặn chăng?