22/05/2015

Thượng viện Mỹ: vấn đề Tự do tôn giáo và đàm phán mậu dịch

Thục Quyên

Theo trang web của Thượng nghị sĩ (TNS) James Lankford, tiểu bang Oklahoma, ngày 18/05/2015, ông đã đề nghị tu chính án đặt "Tự do tôn giáo" là một điều kiện tiên quyết vào dự luật "Đàm phán mậu dịch" (TPA Trade Promotion Authority) để thượng viện Mỹ bỏ phiếu quyết định.

http://www.lankford.senate.gov/content/video-lankford-makes-case-adding-religious-freedom-amendment-trade-promotion-authority

TNS Lankford cho biết, nếu được ban hành thành luật, thành công này có tính cách lịch sử, vì Hành pháp Hoa kỳ chưa bao giờ chấp nhận có sự liên quan trực tiếp giữa mậu dịch với tự do tôn giáo, nói chi là đặt sự tự do tôn giáo trên cả tự do làm ăn buôn bán, trong một thế giới đang chém giết nhau để chiếm đất chiếm biển, hầu mong nắm quyền lợi kinh tế.

Luật này sẽ có ảnh hưởng tới tình trạng tự do tôn giáo của mọi quốc gia đang hay đang muốn làm ăn buôn bán với Hoa Kỳ, mà Việt Nam là một, và ảnh hưởng trên mọi thương ước có sự hiện diện của Hoa Kỳ, gần nhất trong tương lai sẽ là Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Dẫn giải lý do đề nghị, TNS Lankford đã nói trước Thượng viện:

"Những gì chúng ta đã viết trong bản ‘Tuyên ngôn Độc lập’ không chỉ có giá trị riêng  cho Hoa Kỳ, mà cho tất cả mọi người. Chúng ta tin đây là một chân lý hiển nhiên, rằng tất cả mọi người, không riêng những người đàn ông và đàn bà sống trong lãnh thổ Hoa Kỳ, mà tất cả mọi người trên toàn thế giới, được tạo ra bằng nhau, và  được Tạo Hóa trao truyền một số quyền bất khả xâm phạm nhất định,  trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Các Chính phủ được thành lập để bảo vệ các quyền Thượng đế đã ban cho chúng ta . Chúng ta tin rằng mọi người phải được sự bảo vệ của Chính phủ để sống theo đức tin của họ, không phải chịu sự ép buộc của Chính phủ để theo bất kỳ một đức tin nào họ không lựa chọn, hoặc không bị buộc phải hòan toàn từ bỏ  có một đức tin. Đó là một trong những lý do mà người dân Mỹ đang có vấn đề với khuynh hướng hiện nay trong các tòa án, trong các trao đổi về mặt quân sự cũng như công cộng.

Nhiệm vụ của Chính phủ không phải để tẩy bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Nhiệm vụ của Chính phủ phải là  bảo vệ quyền lợi của mỗi người được sống  theo đức tin của họ và  bảo vệ  cả những người chọn không có bất cứ đức tin nào ......"

“What we wrote into our Declaration of Independence was not just an American value statement, we believe it's a statement about every person, we hold these truths to be self-evident, that all men, not just men and women within the United States, that all people worldwide are created equal and they're endowed by their creator with certain inalienable rights among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
“Governments were created to protect these rights given to us by God. We believe every person should have protection of the government to live their faith, not the compulsion of government to practice any one faith or to be forced to reject all faith altogether. It's one of the reasons that Americans are disturbed by the trend in our courts and military and public conversation."

It's not the task of government to purge religious conversation from public life. It is the task of government to protect the rights of every person to live their faith and to guard those who choose not to have any faith at all........"

Đề nghị của TNS Lankford đã được Thượng viện Hoa Kỳ đồng nhất thông qua với số phiếu 92-0. Tu chính án (amendment) này còn cần phải được Hạ viện chấp thuận.

Trong thời gian qua, bàn luận về cuộc tranh chấp tại Biển Đông, có một khuynh hướng bôi bác Hoa Kỳ đang mưu mô vào cuộc, hoàn toàn chỉ vì quyền lợi của họ. Thật là một tuyên truyền ấu trĩ vì đó là điều dĩ nhiên . Trung Cộng đè bẹp tất cả cho quyền lợi của mình, Pháp lo quyền lợi của Pháp, Nhật lo của Nhật. Hoa Kỳ lo quyền lợi của họ, thì có gì là đáng nói?

Đáng nói là nếu cứ nhìn cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam thì Việt Nam đang không lo cho quyền lợi của mình mà lo cho Trung Cộng!

Do đó một câu hỏi rất quan trọng cho người dân Việt hiện nay là chúng ta có bao giờ tưởng tượng nổi có một dân biểu Trung cộng hay một dân biểu của nước Nga Putin nghĩ tới và có cơ hội chính thức đưa đề nghị với Chính phủ mình, coi trọng tự do tôn giáo hơn kinh tế?

Muốn có tự do dân chủ, Việt Nam cần có những nước bạn có tự do dân chủ thực sự. Vì bên cạnh Chính phủ các nước đó, còn có tiếng nói và sự quyết định của người dân qua Quốc hội và những tổ chức dân sự.

clip_image001T.Q.

Tác giả gửi BVN