30/03/2017

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm - International #WomenofCourage Award

clip_image002

Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam

Assen, Netherlands

clip_image004

MAR 29, 2017 — Vào ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ công nhận Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong khi vắng mặt, với Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt.

Kể từ khi giải thưởng International #WomenofCourage Award (Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm) được thành lập vào năm 2007, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tôn vinh phụ nữ trên toàn cầu, những người đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và khả năng lãnh đạo trong việc vận động cho nhân quyền, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Giải thưởng này thường tôn vinh những phụ nữ đã bị giam giữ, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng vì đã đứng lên cho công lý, nhân quyền và pháp quyền.

Để biết thêm thông tin về giải thưởng này, mời bạn đọc: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269225.htm

On March 29, the U.S. Department of State will recognize Nguyen Ngoc Nhu Quynh in absentia with the Secretary of State’s International Woman of Courage Award for her bravery for raising civil society issues, inspiring peaceful change, calling for greater government transparency and access to fundamental human rights, and for being a voice for the freedom of expression.

Since the inception of the International #WomenofCourage Award in 2007, the Secretary of State has recognized women around the globe who have shown exceptional courage and leadership in advocating for human rights, gender equality, and women’s empowerment. This award has often honored women who have been imprisoned, tortured, or threatened with death or serious harm for standing up for justice, human rights, and the rule of law.

For more information on this award, visit: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269225.htm

Nguồn: https://www.change.org/p/the-government-of-vietnam-must-release-blogger-me-nam-immediately-and-unconditionally-nhà-cầm-quyền-việt-nam-phải-thả-blogger-mẹ-nấm-ngay-lập-tức-và-vô-điều-kiện/u/19856546?utm_medium=email&utm_source=50755&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=aH%2bERSwOABxpsGfXYkByPiJlaGByqXVYTy%2bjlKU0npHL%2fGQ9tZruGuZ2kEwhgvhI