10/06/2012

Hình ảnh về cuộc chiến giữ đất ở Văn Giang

Phương Bích

Những bức ảnh thay ngàn lời nói - quả là vậy. Dù những lá cờ dường như không còn thiêng khi bị giằng giật, vứt xuống đất trong những cuộc đấu tranh... nhưng với người dân, nó vẫn là biểu tượng của Tổ quốc nên đi đâu họ cũng đem theo lá cờ như một thứ vũ khí để tự vệ. Thật tội nghiệp dân tôi!

clip_image001

Đi giữ đất cho muôn đời sau... thương quá những người mẹ áo nâu

clip_image003

Cùng nhau xác định chủ quyền

clip_image004

Lập chiến lũy?

clip_image005

Đất này của ta!

clip_image007

clip_image008

Tuổi già nào đã được ngơi nghỉ...

clip_image010

Vũ khí khi ra trận  -  Người nông dân nổi dậy?

clip_image011Lên Thủ đô kêu cứu

clip_image012

Giữ  đất tại quê nhà

P. B.

Nguồn: chimkiwi.blogspot.nl