Hãy trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ!

Sơn Hà

image Chúng ta có thể không cần biết Cù Huy Hà Vũ là ai, nhưng chúng ta cần phải biết Cù Huy Hà Vũ đã làm gì mà có tội với tổ quốc, có tội với nhân dân.

Hay Cù Huy Hà Vũ có tội với ai?

Không trả lời được câu hỏi này là mỗi chúng ta đang có tội với tổ quốc Việt Nam.

Mỗi người chưa cần phải biết đến một điều luật nào, kể cả người không biết đọc, không biết viết, chỉ cần là người Việt Nam có tấm lòng với quê hương là đủ phán quyết Cù Huy Hà Vũ.

Thứ nhất: Năm 2005, Cù Huy Hà Vũ kiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để ngăn chặn thực hiện dự án xây dựng khách sạn năm sao trên đồi Vọng Cảnh bên dòng Sông Hương, thành phố Huế để bảo vệ Môi trường – Di sản Văn hóa Cố Đô.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội với nhân dân Cố Đô Huế?

Thứ hai: Năm 2007, Cù Huy Hà Vũ kiện để đòi lại đất Đàn Âm hồn Huế, đài liệt sĩ đầu tiên của nước Việt Nam nơi hàng năm dân thành Huế thờ các anh hùng thuộc đơn vị pháo thần công đã tử thủ để bảo vệ Kinh thành trước phút rơi vào tay giặc Pháp 1885.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội với các âm hồn của các liệt sĩ đã vong thân vì nước?

Thứ ba: Năm 2009, Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng để đòi không được triển khai dự án khai thác Bô xít Tây Nguyên liên doanh với Trung Quốc.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội vì bảo vệ Văn hóa, Môi trường, Đời sống của người dân Tây Nguyên; có tội vì lo ngại đến an ninh-quốc phòng của đất nước; có tội vì không bảo vệ lợi ích của Trung Quốc?

Thứ tư: Năm 2010, Cù Huy Hà Vũ kiến nghị Nhà nước Việt Nam truy tặng cho những người Việt Nam năm 1974 đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Cù Huy Hà Vũ lại một lần nữa có tội với các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam?

Thứ năm: Năm 2010, Cù Huy Hà Vũ kiến nghị Nhà nước Việt Nam đặc xá cho tất cả công chức, viên chức Sài Gòn trước năm 1975.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội với hòa giải dân tộc, có tội vì hàn gắn vết thương của người dân Việt Nam?

Thứ sáu: Cù Huy Hà Vũ đã tham gia bảo vệ cho người dân ở khắp nơi bị Nhà nước thu hồi đất đai.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội vì sử dụng pháp luật để bảo vệ người dân mà không xin phép Nhà nước?

Thứ bảy: Cù Huy Hà Vũ không phải là người sống bằng tiền thuế của nhân dân mà lại sử dụng pháp luật để bàn tới tất cả các vấn đề của đất nước.

Cù Huy Hà Vũ đã có tội vì không phải là người Nhà nước mà lại bàn tới chuyện Nhà nước?

Cù Huy Hà Vũ còn rất nhiều “tội” với nhân dân Việt Nam chỉ có nhân dân Việt Nam mới kể hết “tội” của Cù Huy Hà Vũ!

Sự thật về đất nước Việt Nam đang ở trước mắt mỗi người Việt Nam

20/11/2010

S. H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn