10/04/2011


"Nếu hội đồng xét xử không thực hiện đúng quy định của pháp luật thì các Luật sư chúng tôi không thể ngồi bào chữa ở một phiên tòa mà chính ngay hội đồng đang vi phạm pháp luật".
Trần Đình Triển

"Tôi cũng sẽ không trả lời bất cứ một lời nào đối với hội đồng và cũng không tranh tụng gì nữa và đề nghị hội đồng tuyên án luôn, mức án bao nhiêu tôi cũng chịu trước dân tộc và trước nhân dân".
Cù Huy Hà Vũ
 
"Tổ Quốc và Nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ".
Cù Huy Hà Vũ
 
“Lời nói không bao giờ làm thành thực thể của trọng tội được. [...] Ở đâu mà xét xử theo kiểu này thì ở đó không còn tự do nữa. Ngay cả cái bóng dáng của tự do cũng mất nốt”.
Montesquieu