10/04/2011

Bài ca nối mạng

Tặng các công dân Net

Hoàng Hưng

Màn hình computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đòi SỰ THẬT,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng,

trong còi rít, còng khua,

trong dùi vung, đạn xé,

trong vòi rồng điên cuồng

trong dối trá phỉnh phờ vây bủa.

Màn hình computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đòi QUYỀN SỐNG,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng

đã vượt qua nỗi sợ,

đã vượt qua tường lửa,

đã phá tung màn đêm,

đã tìm nhau kết nối,

đã cho nhau niềm tin.

Màn hình computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đòi TỰ DO,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng

đã nhân truyền triệu triệu

thành sóng biển thành thác lũ

từ một clic chuột giản đơn

Từ trong thế giới ảo

ta xây đắp con đường

trở về SỰ THẬT

trở về SỰ SỐNG

trở về TỰ DO

Clic chuột đi thôi

Ta vào xa lộ

Thế giới thênh thang

Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ

Không cô đơn cũng không bày đàn

Clic chuột đi thôi

Nào ta nối mạng!

Màn hình rực sáng…

Viết trong ngày tháng tư rực lửa

H.H.

 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN