19/06/2011

Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam

clip_image002

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.