05/10/2015

Bình luận ngắn về bài viết “Có một giấc mơ như thế: hãng luật cổ phần TASAKO (www.tasako.net)”

Vũ Quang Việt

Trên trang Bauxite Việt Nam [ông Nguyễn Văn Thạnh] có một ý tưởng rất hay là xã hội Việt Nam cần một tổ hợp luật sư giúp đỡ bảo vệ công lý:

http://www.boxitvn.net/bai/37964 / http://boxitvn.blogspot.com/2015/10/co-mot-giac-mo-nhu-hang-luat-co-phan.html#more

Tuy nhiên làm công ty cổ phần thì không thích hợp, vì một số cổ phần viên (nắm đa số cổ phần) có thể nhanh chóng chuyển đổi mục đích của công ty. Hợp lý nhất là một công ty không vì lợi nhuận.

V.Q.V.

Tác giả gửi BVN