01/08/2016

Biểu tình “du kích”(*)

Trần Bang

Chủ nhật, ngày 31-7-2016, tại Sài Gòn vẫn như các Chủ nhật từ 3 tháng nay, các lực lượng sắc phục, thường phục công an, an ninh, thanh niên xung phong, bảo vệ, dân phòng vẫn chiếm tỷ lệ cao tại khu trung tâm Q1, như ở khu Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Chợ Bến Thành.

Nhiều nhà của anh chị em bị canh từ tối thứ 7, tuy nhiên hưởng ứng Tâm tình của Mạng lưới Blogger Việt Nam, những cuộc biểu tình “hit and run” phản đối Formosa vẫn nổ ở một số địa điểm khác như dốc cầu Sài Gòn Q2; khu du lịch Suối Tiên, Quận 9; cầu Thủ Thiêm, Quận Bình Thạnh; vòng xoay Phú Lâm, Quận 6...

Nguồn ảnh: Dương Thành Nhân, AnNam Dương Lâm, Dân làm báo...

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

T. B.

_________

(*) Nhan đề của BVN.

Nguồn: FB Trần Bang