Việt Nam: từ “xuất khẩu lao động” đến nạn buôn người

Song Chi

Từ nhiều năm nay, nhà cầm quyền VN đã có chính sách đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài, gọi là “xuất khẩu lao động”. Mỗi năm có đến hàng chục ngàn người, trên trăm ngàn người ra nước ngoài làm việc, đã góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước Tuy nhiên, mặt tối của việc “xuất khẩu lao động” này cũng đã được đề cập đến từ lâu. Đó là tình trạng nô lệ lao động mới và nạn buôn người để bóc lột sức lao động, phát sinh do sự thiếu nỗ lực của nhà nước trong việc ngăn ngừa tiến tới xóa bỏ nạn buôn người, do những kẽ hở về luật pháp của VN, những vấn đề bất cập về cơ chế, chính sách, quản lý từ cả hai phía trong và ngoài nước…

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn