12/06/2010

“Quyết tâm chính trị” là gì?

Mạc Văn Trang

Phát ngôn của Đại biểu Trần Tiến Cảnh tại Quốc hội đã gây xôn xao dư luận:

"Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây", ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) nói. (Vietnam.Net)
ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam): Ra nước   ngoài tôi đi thử rồi

Việc đem IQ ra dọa, đem chuyện “tôi đi thử rồi”, “trẻ em đi học, bà mẹ đi làm”… bằng tàu cao tốc ra thuyết phục để QH thông qua dự án, đã được bao nhiêu người phân tích chỉ ra cái trình độ tư duy của ĐB thế nào rồi.
Riêng tôi vẫn thắc mắc, không hiểu cái “Quyết tâm chính trị” của ông Cảnh nói là gì?

Có phải chính trị, như Nguyễn Trãi nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”;   “Đẩy thuyển là dân, mà lật thuyền cũng là dân”; như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh…”; hay như Quốc hội thường nêu: “Chính quyền của dân, do dân, vì dân”; “Dân biết, dân bàn…”.

Cứ theo “ý tứ” trong phát biểu của ông Cảnh và một số đại biểu thì “quyết tâm chính trị” không phải như thế, mà nghĩa là “trên” đã quyết thì “dưới” chỉ có “hạ quyết tâm” để thực hiện “quyết tâm của trên”. Cho nên có một thanh niên đã hỏi: cháu cứ tưởng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất rồi. Vậy trên Quốc hội là ai?

Cứ trong ý tứ mà suy thì “quyết tâm chính trị” nghĩa là quyết làm bằng mọi giá, bất chấp tất cả. Cho nên có ĐB nói: đánh Mỹ ta không sợ, sao làm tàu cao tốc ta lại sợ!..; ngày trước mở đường trường sơn ta làm được, nay làm tàu cao tốc chắc chắn dân sẽ hồ hởi… Như thế, “quyết tâm chính trị” nghĩa là không cần tính đến hiệu quả kinh tế, không cần cơ sở khoa học, kỹ thuật, công nghệ; không cần tính toán nợ nần; không cần lo đến môi trường, đến những vấn đề xã hội… Tóm lại, “quyết tâm chính trị” có nghĩa là quyết làm, chẳng cần tính toán gì sất, chẳng phải nghe ai dạy khôn!

Cấp dưới càng tỏ rõ  thái  độ “quyết tâm chính trị” răm rắp nói và làm theo quyết tâm của trên thì chắc chắn được trên ghi vào sổ đỏ. Có cái động lực ấy nên càng chứng tỏ quyết tâm để lọt vào mắt xanh của trên!

Thế mới biết cái “quyết tâm chính trị” nó được hình thành như thế nào, gắn kết dây mơ rễ má ra sao, nó hùng hổ áp đảo công luận ghê gớm đến đâu! Đã có cái “quyết tâm chính trị” kiểu đó thì còn mất thì giờ diễn trò làm gì nữa!

11/06/2010

MVTHT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập