02/07/2010

Khế ngọt titan


Phan Quang thực hiện

SGTT - Dọc biển Bình Định có khoảng 70 bè khai thác titan, mỗi bè khoan đầu tư 800 triệu đồng. Nếu khai thác trúng hầm titan giàu, chỉ khoảng ba ngày là các nghiệp chủ có thể thu hồi vốn, vì mỗi ngày các bè trúng đậm này có thể khai thác tới 300 tấn titan, bán khoảng 1,7 triệu đồng/tấn titan thô. Thay vì xuất thô, nếu sản xuất được xỉ titan thì giá trị sản phẩm tăng 2,5 lần, sản xuất được pigment tăng khoảng mười lần, sản xuất được titan kim loại tăng gần 80 lần… Đó là chưa kể các khoáng vật phụ của quặng titan như zircon, rutile, monazit giá trị cao…
Những mẻ titan-vàng-đen ở Bình Định đang chảy ra thành dòng và chờ chảy đi khỏi đất nước dưới dạng thô.Cát đang được bơm lên để đưa vào máy lọc.


Một bộ phận khai thác quặng titan với các vòi hút như vòi bạch tuộc.

Máy lọc đang hoạt động: cát chảy qua một bên và titan chảy ra một bên.


Trong khu công nghiệp Nhơn Hội chỉ thấy toàn những đường ống dẫn titan.Mỗi bè khai thác chỉ cần vài công nhân và hoạt động 24/24 – như khế ngọt trèo hái mỗi ngày.

Ở đây, công nhân di chuyển trong khu vực khai thác bằng bè tự tạo.

PQ
Nguồn: http://sgtt.com.vn/Phong-su-anh/Chi-tiet/124939/Khe-ngot-titan.html