11/07/2010

Tính chính danh của TBT Nông Đức Mạnh trong hoạt động đối ngoại nhà nước

Hà Đình Sơn

Báo Điện tử Chính phủ đưa tin (9:54 PM, 09/07/2010):

clip_image001

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh VOV

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường đối thoại chính trị...

Ngày 9/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Dmitry Medvedev; hội kiến các nhà lãnh đạo Thượng viện và Duma quốc gia Nga.

Như vậy, TBT Nông Đức Mạnh đã thay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm cái việc gọi là thực hiện chức năng đối ngoại của cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nhưng trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, các chế định về Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đã quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại các điều sau đây:

“Điều 92

Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức việc thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch”.

“Điều 101

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại”.

“Điều 109

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Điều 114

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; chủ tọa các phiên họp của Chính phủ”.

Phải chăng TBT Nông Đức Mạnh đã viện ra điều 4 Hiến pháp để thay thế nhiệm vụ và quyền hạn của 03 vị kia.

“Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Việc làm này của TBT Nông Đức Mạnh có phủ định nhiệm vụ và quyền của 03 vị đó hay vẫn là có phân công thống nhất? Mục đích quan trọng nhất của mỗi chuyến thăm giữa các phái đoàn nhà nước là đi đến ký kết các văn kiện ghi nhớ, hợp tác, cam kết… Chả nhẽ TBT chỉ đi để dẫn đầu phái đoàn mà không trực tiếp ký kết điều gì, hay TBT đi để lãnh đạo? Nếu TBT có ký kết, cam kết thì những ký kết, cam kết gì đó có giá trị pháp lý gì không? Xin khẳng định là không có giá trị pháp lý gì vì tìm đâu ra trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 một chế định nào, điều nào quy định TBT có nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực đối ngoại nhà nước. Không lẽ các nhà nước đối tác họ không biết điều này. Tất nhiên là họ biết và sau đó 01 trong ba vị kia lại phải ký kết chính thức những điều mà TBT đã cam kết rồi mà không được bàn nữa. Với các nhà nước pháp quyền thì không phải ký lại bước 2 như ta.

Câu hỏi đặt ra là tính chính danh của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong hoạt động đối ngoại nhà nước ở đâu?

Phải chăng cần thay đổi Hiến pháp năm 1992 để TBT có nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực đối ngoại nhà nước, để tránh lãng phí phải phát sinh bước 2, và để xác định trách nhiệm cá nhân rõ ràng? Ai cam kết người đó ký, không để chuyện người này cam kết, người kia ký.

Hà Nội, ngày 10/7/2010

HĐS

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập